Oprava silnice II/608 a související rekonstrukce v Nové Vsi

TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY – posunut z důvodu níže popsaných komplikací (vsakovací rybníček a vjezdy) na 30. 9. 2023.
 
Silnice č. II/608 v Nových Ouholicích bude od 1. 8. 2023 zatím zprovozněna v režimu průjezdu stavbou – nejvyšší  povolená rychlost 30 km/hod v obou směrech.
 

Stavba se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci. Bylo dokončeno všech                     13 problematických vjezdů v Nových Ouholicích, na některých jsou ještě nutné nějaké drobné úpravy, stejně tak je dokončována odvodňovací strouha podél chodníku. I ta se musela oproti projektu upravit. Byla zde totiž obava o to, aby lidem netekla voda z té škarpy rovnou do předzahrádek.

Zbývá tedy vrátit do původního stavu parkoviště u zastávky a dopracovat poslední zbývající vjezd k č.p. 36 s boční slepou uličkou (naproti cestě k viaduktu).

Nechtěli jsme, aby jeden nedokončený vjezd zablokoval celé Nové Ouholice, proto došlo k dohodě stavby se stavebním úřadem, aby byla od 1. srpna silnice v Nových Ouholicích zprůjezdněna v režimu průjezd stavbou s omezením rychlosti  na 30 km/hod. (stejně jako v Nové Vsi) a zkolaudováno bude po dokončení vjezdu.

Zároveň kraj potřebuje ještě nějaký čas na dokončení dokumentace potřebné  ke kolaudaci. Z tohoto důvodu jsme raději odložili slavnostní otevření, původně plánované na 28. 7. 2023 od 15:00 ,na dobu, než budeme moci oba úseky silnice,    tj. Novou Ves (etapa I.) a Nové Ouholice (etapa II.) zprovoznit v normálním režimu.

Rád bych tady zdůraznil, že zmíněný vjezd není dokončen z jednoho prostého důvodu – do dnešního dne nemá stavba k dispozici od projektantů dokumentaci, podle které by bylo možno vjezd dodělat. Podle té původní ho postavit nelze, protože vjezd vyžadoval zásah do pozemku vlastníka. Aspoň tento vjezd „uznala“ jako vadu projektu projekční firma, která musí s majiteli vše dořešit tak, aby se dal zdárně dokončit. Bohužel jsou v tom ale velmi laxní – od dubna, kdy se problém „objevil“, nemá stavba v ruce nic, podle čeho stavět.

K těm zbylým vjezdům se však bohužel projekční firma nemá. Sice nám                 je nakreslili, ale platit si je musí obec sama. My pochopitelně podnikáme právní kroky, jak už jsem psal minule. Asi pochopíte, že je tu nebudu „troubit“ do světa, ale v obecné rovině jen podotknu, že podle právní analýzy, kterou jsme si nechali vypracovat, jsme jako obec v právu  a budeme vzniklou škodu vymáhat. Není totiž možné, abychom dokola „vyžírali“ problémy a byli jediní, kdo je má snahu řešit, i když jsme je nezpůsobili a navrch si to ještě sami zaplatili. To opravdu odmítám!

Vlastně se ani nedivím, že stavební úřad odmítl zkolaudovat silnici bez tohoto vjezdu a brát na sebe riziko, které by mohl provoz přinést. Nám jde hlavně o umožnění alespoň částečného provozu, který bude s ohledem na některé nedodělky bezpečný. To by měl režim průjezdu stavbou vyřešit a navíc ulevit tak těžce zkoušenému Vepřku a Starým Ouholicím. Dobrou zprávou je také to, že nám kraj přislíbil opravu této poničené „objízdné“ komunikace. Nedovedu si představit, že bychom platili ještě toto.

Z objektů kraje probíhají práce na rybníčku. U něj jsem rád, že stavba oproti projektu odmítla kácet desítky vrb a upravila ho tak, aby kácení nebylo nutné a po dokončení stavby to tam taky nějak vypadalo. Káceno tak bylo zatím jen naprosté minimum nejnutnějšího.

Probíhají také terénní práce kolem chodníků. Tyto úpravy také nebyly v projektu a jistě s ohledem na finance obce chápete, že jsme šli trochu ekonomičtější cestou. Najali jsme řadu brigádníků a rádi bychom s tím pohnuli přes léto. Najmout na to firmu, tak se nedoplatíme, ale výsledek bude stejný. Rád bych viděl vše dokončené do podzimu. Z toho důvodu bych Vás rád požádal o shovívavost, že okolí chodníku často není perfektní, ale na všem se postupně pracuje, na příští rok už bude mnohem snadnější se připravit, protože už půjde o údržbu, nikoli setí, úpravy terénu atd.

Kolem křižovatky už se to začíná rýsovat pěkně. Bude nutné to i sem tam dosypat hlínou, aby se tam pak dala dobře sekat tráva. Těším se, až to takto prokoukne všude. Ještě jednou děkuji za pochopení.

Termín úplného dokončení se zatím posunul k 30. 9. 2023 kvůli výše popsanému, od 1. srpna máme přislíben zmiňovaný režim průjezdu stavbou v Nových Ouholicích.  O případných změnách vás budeme informovat obvyklým způsobem.

V případě potřeby přidávám kontakt na stavbu:
Ing. Radim Poustka – hlavní stavbyvedoucí – tel. 602 323 154
Michal Benák – stavbyvedoucí – tel. 720 051 582

Lukáš Jansa, starosta

Starší zprávy ke stavbě:
 
Co je nového na stavbě?  🚧👷🦺11. května 2023
Bohužel, dnes to nebude o odškrtnutých fajfkách..
➡️ Během realizace stavby vyšlo najevo, že projekt vůbec neřešil vjezdy po snížení nivelety silnice.
➡️ Projekční firma, která na stavbě vykonává autorský dozor, se k nápravě bohužel nemá a tvrdí, že projekt je z jejich strany v pořádku.
➡️ Obci tak nezbyde, než zbylé vjezdy dořešit na svůj náklad jak projekčně, tak realizačně.
➡️ Pochopitelně učiníme nezbytné právní kroky a budeme požadovat náhradu škody. Obec zaplatila za projekt nemalé peníze a rozhodně dle našeho názoru, stejně jako snad každého soudného člověka, jde o vadu v projektu.
➡️ Bohužel je tím vyznamně ohrožen termín dokončení stavby.
➡️ Dalším problém je objekt rybníčku, který sice jde za krajem, ale rovněz i zde byly průtahy s projektovou dokumentací, které se táhly přes rok! I ten se teprve začne stavět…
➡️ Nejsem bohužel v tuto chvíli schopen odhadnout termín dokončení, ale za obec uděláme maximum pro to, aby byl co nejdříve.
➡️ Vím, že to nejsou dobré zprávy, ale považuji za důležité jednat s občany na rovinu a zamezit zbytečným spekulacím.
➡️ Obec si objednala projekt včetně vjezdů, aby byla hezká a sloužily občanům, ne aby museli lézt domů po žebříku. Přiznám se, že s takovým šmejdstvím (nenapadl mě slušnější výraz, omlouvám se) jsem se v životě nesetkal.
✅ Snad jedna malá dobrá zpráva na závěr – povedlo se mi domluvit se s panem V., na posunutí jeho podezdívky a chodník se tak v nepřehledné zatáčce rozšíří, aby bylo dobře vidět a možnost se vyhnout.
✅ Dnes probíhá také asfaltování posledních vrstev asfaltu.
L. Jansa, starosta

ROZSAH CELÉ STAVBY 2021-2023

 • Vytěžení silnice až na základ.
 • Pod silnici se položí nová dešťová kanalizace.
 • V Nové Vsi bude zbudován vsakovací objekt na straně silnice, v Nových Ouholicích bude vytěžen a upraven stávající rybníček.
 • Vzhledem k tomu, že se bude snižovat niveleta silnice, budou se překládat i sítě, aby byly v předepsané hloubce pod silnicí
 • Zbourá se a postaví nový most přes suché koryto vedle Bakovského potoka.
 • Most přes Bakovský potok bude mít nové pojezdné vrstvy. Budou se upravovat koryta, lávka pro pěší se zbourá a bude nová.
 • Chodníky budou v zástavbě Nové Vsi a Nových Ouholic po obou stranách silnice. Budou se dělat všechny vjezdy na pozemky.
 • Vyznačí se nové přechody a v celém průtahu silnice II/608 bude nové veřejné osvětlení
 • Nově povede chodník k odbočce i do Vepřku před areálem ŘSD a celá křižovatka u areálu ŘSD bude upravena, bude tam nový přechod.
 • Všude bude instalováno nové dopravní značení.
 • V Nových Ouholicích se u železnice opraví opěrná zeď a vybuduje se ještě další nová, aby tam mohla být lepší autobusová zastávka.
 • Na rovince z Nových Ouholic, kde chodník bude zasahovat do soukromých pozemků, bude nové náhradní oplocení. Budou se dělat vegetační úpravy.

 

Icon
Most / lávka pohled
Icon
Most / lávka půdorys
Icon
Koordinační situace – SO 102
Icon
Situace stavby – část B
Icon
Situace stavby – část A
Icon
Přehledná situace jednotlivých projektů
Icon
Zásady orgnizace výstavby
Icon
Dopravní značení II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce + výstavba kanalizace