Svoz nebezpečného, objemného a železného odpadu

Vážení spoluobčané,

dne 20. 10. 2018 proběhne svoz nebezpečného, objemného a železného odpadu.

Kontejnery budou přistaveny v částech obce Nová Ves podle následujícího
harmonogramu:

1. Nová Ves (u pošty) 9:00 – 10:00
2. Nové Ouholice (parkoviště) 10:15 – 11:15
3. Miřejovice (odbočka u dětského hřiště) 11:30 – 12:30
4. Staré Ouholice (zastávka u hospody) 12:45 – 13:45
5. Vepřek (u křížku) 14:00 – 15:00

Co je možné přinést:

 • Nebezpečný odpad
 • Syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla.
 • Elektrické baterie, autobaterie.
 • Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty.
 • Kyseliny, louhy.
 • Lepidla, pryskyřice, pneumatiky (bez disků).
 • Zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).
 • Tiskařské barvy, tonery, inkousty, obrazovky.
 • Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy.
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.
 • Pneumatiky (bez disků) extra kontejner na autě
 • Železný odpad
 • Objemný odpad: nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné lepenkové, skleněné, plastové obaly, atd.

KAŽDÝ SI SVŮJ ODPAD NAKLÁDÁ SÁM!

Ing. Pavel Kuchta, místostarosta