Aktualizace jízdního řádu

Zpráva od BusLine Support:

Autobus 550909 Litoměřice – Doksany – Straškov-Vodochody – Praha do Nové Vsi zajíždí zatím podle jízdního řádu, tak jak byli lidé zvyklí před uzavírkou, ale samozřejmě se zpožděními.

Od zítřka 17. 11. vejde v platnost nový výlukový jízdní řád, kde jsou upraveny jízdní doby a časy odjezdu. Vybrané spoje ve všední dny do Nové Vsi, Ledčic a Mnetěše zajíždět nebudou.

Praha – Litoměřice aktualizovaný jízdní řád platný od 17. 11. 2021

Atobusy linky Litoměřice – Nová Ves – Praha zastavovat v Nové Vsi budou

Je douhodnuto, že autobusy se na zastávce Nová Ves rozcestí budou opatrně otáčet v silnici.
 
 
Od čtvrtka 11. 11. od dopoledních hodin nebude autobus spol. Busline  (spoj 550909 Litoměřice – Doksany – Straškov-Vodochody – Praha) zajíždět do Nové Vsi na zastávku Rozcestí.
Autobusy nemají dostatečný a bezpečný manipulační prostor pro otáčení.
Poslední čtvrteční spoj přes Novou Ves pojede na Prahu v 8:42.
Linka tedy bude jezdit ve směru na Prahu přes Ledčice, po objízdné trase přes Spomyšl a najíždět na dálnici, kde bude pokračovat směr Praha a obráceně.
 
Náhradní řešení se hledá a doufáme, že se zastávka v Nové Vsi (rozc.) co nejdříve obnoví.

Spoje v době uzavírky

z důvodu uzavírky silnice II/608 dochází ke změně trasy a zastávek na linkách PID 466, 496 a 617 od 8. 11. 2021 (pondělí) do odvolání (předpoklad do 31. 3. 2022)

466 496

Linky 466 a 496 budou dočasně vedeny mimo zastávku ,,Nová Ves”. Linka 496 bude dále do Ledčic vedena obousměrně odklonem po komunikacích l/16, III/24611, III/24628, III/24627 a III/24623 přes obce Jeviněves a Černouček. Zastávky “Nová Ves” (pro obě linky) a “Ledčice, rozc.” (pro linku 496) budou dočasně zrušeny. V rámci objízdné trasy budou dočasně zŕízeny zastávky “Jeviněves” a Černouček”. Vybrané spoje linky 496 obsluhující Staré Ouholice a Vepřek nebudou obsluhovat zastávku “Nová Ves, rozc.”.

617

Linka 617 bude vedena obousměrně odklonem mimo zastávku ,,Nová
Ves” trasou ll/608 – ll/616 pře obec Uhy, závlekem po III/23014 do obce Sazená a zpět po II/616 do Velvar. Vybrané spoje budou po II/608 obousměrně zajíždět do zastávky “Nová Ves, rozc.”. Zastávka “Nová Ves” bude pro linku 617 dočasně zrušena.

Vzhledem k rozdílnému linkovému vedení a jízdním dobám nebude možné zachovat některé stávající návaznosti mezi linkami 466, 496 a 617 odehrávající se v zastávce “Nová Ves”. Zachované návaznosti mezi těmito linkami budou po dobu výluky probíhat v zastávce “Nová Ves, rozc.”. Návaznosti mezi linkou 496 a DÚK 646 v obci Ledčice zůstanou zachovány. Přestup mezi těmito linkami však bude možné realizovat také v zastávce Černouček.

Dočasná změna linek 466, 496 a 617

Praha – Litoměřice

(Busline 550909)

Linka bude vedena obousměrně odklonem přes obce Jeviněves a Černouček. Spoj bude obousměrně zajíždět do zastávky “Nová Ves, rozc.” (před dálniční policií).

Zastávka “Nová Ves” bude dočasně zrušena.

Objízdná trasa Busline

Jízdní řády v pdf ke stažení

466

496

617

Praha – Litoměřice

Praha – Litoměřice aktualizovaný jízdní řád platný od 17. 11. 2021

Více informací o pracech a způsobených omezeních najdete zde.