Noc kostelů 2022

pátek 10. června 2022

Při návštěvě každého kostela se můžete těšit na bohatý program. Získáte také razítko na pamětní kartu, kterou obdržíte v prvním kostele, který v rámci Noci kostelů navštívíte. V případě naší farnosti můžete získat na kartu až 8 razítek.

Motto: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

Přejeme Vám příjemný zážitek.


Kostel Narození Panny Marie

Vepřek, Nová Ves

18:00 Otevření kostela
18:00 – 18:05 Vyzvánění zvonů, zahájení Noci kostelů
18:20 – 18:40 Varhanní koncert (Na varhany zahraje Vojtěch Hrňák.)
18:50 – 19:20 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
19:30 – 19:50 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
20:20 – 20:50 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
21:00 – 21:20 Boží slovo (Čtení z bible a zastavení se nad texty.)
21:40 – 22:00 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)

 

Více informací na našem webu
www.farnostkralupy.cz.
www.nockostelu.cz

Dvořákova Nelahozeves

neděle 5. září 2021

70. ročník hudebního festivalu

180 let od narození Antonína Dvořáka

11.00

Slavnostní zahájení festivalu v parku usochy Antonína Dvořáka

Výber z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila
Spojené pěvecké sbory z Nelahozevsi, Ledčic, Veltrus a přátelé

11.45–13.15

Dvořákovo trio v Rodném domě Antonína Dvoráka

Zazní Dvořákův Slovanský tanec č. 8, op. 46,
Romantické kusy pro housle a klavír č.2, Klid,
op.68/5, a Rondo, op. 94, v úpravě pro violoncello a klavír, a Klavírní trio č. 3 – Dumky
Koncert doplněný vstupy dvořákovských badatelů

11.45–13.15

Dětská prohlídka zámku Nelahozeves sworkshopem

Program pro děti ve věku 6–12 let s workshopem zaměřeným na dílo Antonína Dvořáka
Sraz na nádvoří zámku mezi 11.30 a 11.45

13.30–16.00

Dětský program v parku

Seznámení se s životem sv. Ludmily formou kvízu, her a zábavných úkolů.

15.00

Svatá babička Ludmila

Představení Ochotníků Nelahozeves k 1100. výročí smrti sv. Ludmily

14.45–15.15

Zaměřeno na: Zámek Nelahozeves vdobě dětství Antonína Dvořáka

Přednáška kurátorky Lobkowiczké knihovny a archivu
Sraz na nádvoří zámku

15.30–16.00

Zaměřeno na: 70 let festivalu Dvořákova Nelahozeves

Komentovaná prohlídka výstavy, připomínající historii oslav narození Antonína Dvořáka
Sraz u infocentra Nelahozeves

16.00–17.30

Bohoslužba s koncertem v kostele sv.Ondřeje

Árie z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila v podání Kristýny Kustkové (soprán) za doprovodu Ondřeje Valenty (varhany)

18.00–19.30

Kvarteto Martinů na zámku Nelahozeves

Open-air koncert z nádvoří zámku
Zazní výběr z Dvořákova cyklu Cypřiše spolu se dvěma Dvořákovými kvartety, Slovanským, op. 51, a Americkým, op. 96

Rodný dům Antonína Dvořáka bude otevřený od 10.00 do 17.30.
Prohlídky vždy v 10.30, 13.30, 14.30, 15.30 a 16.30.
S výjimkou záverečného koncertu, je vstupné na všechny akce dobrovolné.
Vstupenky na záverečný koncert budou k zakoupení online na webových stránkách festivalu či fyzicky na zámku Nelahozeves a v infocentru Nelahozeves.

Bližší informace k akci naleznete na
www.dvorakovanelahozeves.cz

Noc kostelů v pátek 28. 5. 2021

Kostel Narození Panny Marie
Vepřek, Nová Ves

18:00 Otevření kostela
18:20 – 18:50 Prohlídka kostela a zvonice
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.
19:00 – 19:20 Boží slovo a individuální rozhovor s jáhnem
19:20 – 19:40 Varhanní koncert
  Mešní písně zahraje Vojtěch Hrňák
20:00 – 20:30 Prohlídka kostela
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
20:50 – 21:10 Veltruské smyčcové duo
  Koncert hudebníků z Veltrus
housle: Petr Benda
viola: Václav Čepelák
21:20 – 21:50 Jak milovat Ducha Svatého
  Přednáška na téma Nejsvětější Trojice od učitele filosofie, theologie a religionistiky – Immanuela Mariae.
22:00 – 22:20 Ztišení a závěr

 

Více informací na našem webu
www.farnostkralupy.cz.
www.nockostelu.cz

Loučení s prázdninami

Obec Nová Ves ve spolupráci s Maraton klubem Miřejovice Vás všechny srdečně zve

v neděli 30. srpna od 16 hodin na hřiště TJ Sokol Nová Ves na

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

čekají Vás

  • běžecké disciplíny
  • soutěž o tradiční putovní pohár Novoveského úprku
  • táborák s opékáním buřtů
  • malování na obličej

od 18 hodin hraje

country kapela Mošňáci

 

 

Noc kostelů v pátek 12. 6. 2020

Setkání s křesťanstvím ve vašem okolí.

Kostel Narození Panny Marie
Vepřek, Nová Ves

18:00 Otevření kostela
18:30 – 18:45 Varhanní koncert
  Mešní písně
19:00 – 19:30 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.
20:00 – 20:30 Varhanní koncert (poutní)
  Hlavní varhanní koncert, který je součástí poutního okruhu. Hraje Vojtěch Hrňák
21:00 – 21:15 Čtení z bible
21:45 – 22:00 Smyčcový koncert
  housle: Petr Benda, viola: Václav Čepelák
22:00 – 22:20 Ztišení a závěr

 

Celovečerní program:
Poutní cesta po kralupské farnosti
Jedinečná šance zažít slavnostní atmosféru více kostelů v rámci kralupské římskokatolické farnosti. Více informací na našem webu www.farnostkralupy.cz.

www.nockostelu.cz

Koncert kvarteta lesních rohů na Mělníku

jménem Kruhu přátel hudby Mělník bych Vás chtěl srdečně pozvat na

zahajovací koncert sezóny 2019/2020,

který se uskuteční 15.9.2019 od 16.00 

v Evangelickém kostele Mělník.

Vystoupí na něm sólista na lesní roh Ondřej Vrabec, který za doprovodu svých vážených hostů zahraje významná díla hornové literatury od autorů jako jsou Johann Sebastian Bach, Antonín Rejcha či František Xaver Thuri.

Půjde o jedinečné vystoupení, které na Mělníku nemá obdoby, proto budeme rádi, když se na koncertě setkáme s co nejvíce zájemci o živé umění.

Děkuji za pozornost a s přáním všeho dobrého

zdraví

Robin Laub

 

Kruh přátel hudby Mělník
www.kphmelnik.live

 

Plakát Kvarteto lesních rohů

Novoveský advent 2018

Obec Nová Ves
srdečně zve všechny občany na

Novoveský Advent

v sobotu 1. prosince
v areálu mateřské školy

od 15:00 adventní a vánoční dílny
šití, dekorace, perníčky, proutí
od 16:30 vánoční koncert
VOCAL BAND Markéty Aptové
od 17:00 vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
kolem 18:00 rozsvěcení stromečku

občerstvení, řemeslné stánky