Noc kostelů 2022

pátek 10. června 2022

Při návštěvě každého kostela se můžete těšit na bohatý program. Získáte také razítko na pamětní kartu, kterou obdržíte v prvním kostele, který v rámci Noci kostelů navštívíte. V případě naší farnosti můžete získat na kartu až 8 razítek.

Motto: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

Přejeme Vám příjemný zážitek.


Kostel Narození Panny Marie

Vepřek, Nová Ves

18:00 Otevření kostela
18:00 – 18:05 Vyzvánění zvonů, zahájení Noci kostelů
18:20 – 18:40 Varhanní koncert (Na varhany zahraje Vojtěch Hrňák.)
18:50 – 19:20 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
19:30 – 19:50 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy (Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.)
20:20 – 20:50 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.)
21:00 – 21:20 Boží slovo (Čtení z bible a zastavení se nad texty.)
21:40 – 22:00 Ztišení a závěr (Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.)

 

Více informací na našem webu
www.farnostkralupy.cz.
www.nockostelu.cz

Noc kostelů v pátek 28. 5. 2021

Kostel Narození Panny Marie
Vepřek, Nová Ves

18:00 Otevření kostela
18:20 – 18:50 Prohlídka kostela a zvonice
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.
19:00 – 19:20 Boží slovo a individuální rozhovor s jáhnem
19:20 – 19:40 Varhanní koncert
  Mešní písně zahraje Vojtěch Hrňák
20:00 – 20:30 Prohlídka kostela
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky.
20:50 – 21:10 Veltruské smyčcové duo
  Koncert hudebníků z Veltrus
housle: Petr Benda
viola: Václav Čepelák
21:20 – 21:50 Jak milovat Ducha Svatého
  Přednáška na téma Nejsvětější Trojice od učitele filosofie, theologie a religionistiky – Immanuela Mariae.
22:00 – 22:20 Ztišení a závěr

 

Více informací na našem webu
www.farnostkralupy.cz.
www.nockostelu.cz

Noc kostelů v pátek 12. 6. 2020

Setkání s křesťanstvím ve vašem okolí.

Kostel Narození Panny Marie
Vepřek, Nová Ves

18:00 Otevření kostela
18:30 – 18:45 Varhanní koncert
  Mešní písně
19:00 – 19:30 Komentovaná prohlídka kostela a zvonice
  Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky, doplněno o nahlédnutí do zvonice u kostela.
20:00 – 20:30 Varhanní koncert (poutní)
  Hlavní varhanní koncert, který je součástí poutního okruhu. Hraje Vojtěch Hrňák
21:00 – 21:15 Čtení z bible
21:45 – 22:00 Smyčcový koncert
  housle: Petr Benda, viola: Václav Čepelák
22:00 – 22:20 Ztišení a závěr

 

Celovečerní program:
Poutní cesta po kralupské farnosti
Jedinečná šance zažít slavnostní atmosféru více kostelů v rámci kralupské římskokatolické farnosti. Více informací na našem webu www.farnostkralupy.cz.

www.nockostelu.cz

30. výročí Sametové revoluce

Obec Nová Ves srdečně zve všechny občany na

Oslavu 30. výročí Sametové revoluce

v neděli 17. listopadu v 17:00 u lípy na vepřeckém hřbitově

17:00 slavnostní zahájení, hudba, otevřený kostel
17:30 lampionový průvod na dětské hřiště ve Vepřku, opékání buřtů

S sebou svíčky, prskavky, lampiony, buřty.
A NEZAPOMEŇTE KLÍČE