Novoveský Advent 2019

Obec Nová Ves srdečně zve všechny občany na

Novoveský Advent

v sobotu 30. listopadu
v areálu mateřské školy

od 15:00 adventní a vánoční dílny
od 16:00 vánoční koncert VOCAL BAND
od 17:00 vystoupení dětí a rozsvěcení stromečku

občerstvení, řemeslné stánky

Celostátní stávka učitelů – Mateřská škola nová ves

Dne 6.11.2019 se koná celostátní stávka učitelů za lepší platové podmínky.

Pracovníci mateřské školy Nová Ves se ke stávce přidají pouze demonstrativně a provoz školky bude zachován v obvyklém rozsahu.

 

Práce učitelů je náročná a měla by podnítit u dětí zvídavost a radost z poznání a vzdělání. Aby tomu tak bylo, měli by tuto práci dělat nejlepší z nejlepších a být za to náležitě zaplaceni – srovnatelně jako vysokoškolsky vzdělaní odborníci v jiných oborech. Proto jako starosta podporuji oprávněné požadavky učitelů.

Martin Exner, starosta

Rodinný den 2019

Obec Nová Ves ve spolupráci
s Maraton klubem Miřejovice, Okrašlovacím spolkem Nových Ouholic a okolí, Spolkem seniorů a TJ Sokol Nová Ves
Vás srdečně zve

v sobotu 15. června od 14 hodin na
Rodinný den
na hřišti TJ Sokol Nová Ves
vystoupení dětí z MŠ, ZŠ
turnaj ve vybíjené, přetahování lanem
fotbalový turnaj mezi částmi obce
soutěže pro děti o ceny
skákací hrady a ukázka zásahové jednotky
zábava v pěně

bohaté občerstvení

Zápis do MŠ – výsledky

Mateřská škola Nová Ves, Nová Ves 70, 277 52 příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 dle stanovených kritérií

Ředitelka mateřské školy Nová Ves rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves od 1. 9. 2019.

Počet přijatých přihlášek: 10

Počet volných míst: 7

  1. PMŠ  1/2019          přijat/a
  2. PMŠ  2/2019          přijat/a
  3. PMŠ  3/2019          přijat/a
  4. PMŠ  4/2019          nepřijat/a
  5. PMŠ  5/2019          nepřijat/a 
  6. PMŠ  6/2019          přijat/a
  7. PMŠ  7/2019          nepřijat/a
  8. PMŠ   8/2019         přijat/a
  9. PMŠ   9/2019         přijat/a
  10. PMŠ   10/2019       přijat/a

Převzetí rozhodnutí u ředitele školy v týdnu od 3.6.2019 do 7.6.2019 / mimo 4.6.2019/

nebo po telefonické domluvě. Kontakt na webových stránkách MŠ.

 

V Nové Vsi  20.5.2019

Zveřejněno:    20.5.2019

 

Zápis do mateřské školy

Ve středu 24.dubna 2019 Vás zveme do naší mateřské školy na

Den otevřených dveří.

 Rádi Vás celou školkou a jejím chodem provedeme. V tento den si bude také možné vyzvednout  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Otevřeno pro Vás budeme mít: od 10:00 do 11:30 a od 14:30 do 16 hodin.

ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nová Ves pro školní rok 2019/2020 se bude konat

v pondělí 6. května 2019 od 10:00 do 16:00 hodin. 

S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

Těšíme se na děti i na Vás.

 

Martina Srncová
pověřená řízením mš

Novoveský advent 2018

Obec Nová Ves
srdečně zve všechny občany na

Novoveský Advent

v sobotu 1. prosince
v areálu mateřské školy

od 15:00 adventní a vánoční dílny
šití, dekorace, perníčky, proutí
od 16:30 vánoční koncert
VOCAL BAND Markéty Aptové
od 17:00 vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
kolem 18:00 rozsvěcení stromečku

občerstvení, řemeslné stánky