Snížení poplatků za komunální odpad

Kromě jiného zastupitelstvo schválilo na svém posledním zasedání obecně závaznou vyhlášku obce Nová Ves o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – poplatek za odpad se snížil na 675,- Kč na osobu.

Výše poplatků, termíny jejich splatnosti a možné způsoby úhrady najdete na stránce Poplatky v sekci Potřebuji vyřídit.

Snížení poplatku za odpady je výsledek dobrého třídění

Dobrá zpráva – poplatek „za popelnice“ se snižuje na rok 2021 na 675,- Kč na občana. Stejně, 675,- Kč, se bude platit i za nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen.
Poplatky můžete platit od začátku ledna a POZOR – je třeba je podle vyhlášky zaplatit do konce února.

Snížení poplatku jste si „vytřídili“ – zasloužili tím, že díky třídění pokleslo množství směsného odpadu a podstatně se zvýšilo množství tříděného odpadu. Poplatek se počítá z nákladů posledního ukončeného období, tedy pro rok 2021 se počítá z roku 2019, kdy jsme systém barevných popelnic do všech domů zavedli.
Za rok 2019 jsme v Nové Vsi podle údajů společnosti EKO-KOM vytřídili celkem 81,295 tun tříděných odpadů. Za to jsme dostali od společnosti EKO-KOM odměnu 196 273,60 Kč. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadu, včetně obalových, občané Nové Vsi přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora, kterou Nová Ves dosáhla tím, že se materiál recykloval a nemusí se znovu vyrábět, představuje 68,167 tun emisí CO2, ekv. a úsporu energie 1 871 243 MJ.
Na začátku příštího roku až budeme mít data o množství vytříděného odpadu za rok 2020, tak je rád zveřejním ve zpravodaji. Doufám, že budou ještě trochu lepší než v roce 2019.
Jsem velmi rád, že kromě mluvení o třídění a ekologii ucítí občané Nové Vsi efekt i ve svých peněženkách. Kdo ještě netřídí a nemá barevné popelnice, stále se může přidat. Stačí si popelnice zajistit a nahlásit svozové místo na obecním úřadě. Stále máme zdarma k dispozici modré popelnice na papír. Ostatní popelnice je možno si koupit na obecním úřadě nebo v obchodní síti.

Děkuji, že třídíte. Má to smysl.

Poslední svoz BIOODPADU – vrácení biopopelnic

Ve středu 21. listopadu proběhne poslední letošní svoz BIOODPADU

Biopopelnice se budou z důvodu nového systému svozu odpadů vracet. Proto do nich již po tomto datu nic nevhazujte a nechte je před brankami, pracovníci technických služeb je budou od následujícího dne, tj. od čtvrtka 22. listopadu, odvážet.

Pokud biopopelnici nemůžete k odvozu připravit, případně tento termín nedodržíte, odevzdejte ji, prosím, do konce listopadu 2018 na obecním úřadě.