Výsledky krajských voleb 2020

volby

Výsledky hlasování: Nová Ves

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
809 327 40,42 327 325 99,39

 

Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 2 0,61
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 75 23,07
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 26 8
19 Česká pirátská strana 44 13,53
22 Moravané 2 0,61
33 Občanská demokratická strana 48 14,76
38 Dělnic. str. sociální spravedl. 1 0,3
45 Česká str. sociálně demokrat. 13 4
48 Spojenci – TOP09, Hlas, Zelení 9 2,76
50 ANO 2011 79 24,3
63 Komunistická str. Čech a Moravy 16 4,92
67 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0
69 Občanská demokratická aliance 1 0,3
70 Trikolóra hnutí občanů 6 1,84
71 Svobodní 1 0,3
82 ROZUMNÍ – Petr Hannig 2 0,61

Výsledky hlasování: Středočeský kraj

Počet volených členů Okrsky celkem Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů
65 2065 1044056 424517 40,66 423918 418201 98,65
Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
5 DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 2772 0,66
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 92903 22,21
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 19398 4,63
19 Česká pirátská strana 60284 14,41
22 Moravané 298 0,07
33 Občanská demokratická strana 82695 19,77
38 Dělnic. str. sociální spravedl. 906 0,21
45 Česká str. sociálně demokrat. 18912 4,52
48 Spojenci – TOP09, Hlas, Zelení 24650 5,89
50 ANO 2011 77566 18,54
63 Komunistická str. Čech a Moravy 17847 4,26
67 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 611 0,14
69 Občanská demokratická aliance 1319 0,31
70 Trikolóra hnutí občanů 13603 3,25
71 Svobodní 2565 0,61
82 ROZUMNÍ – Petr Hannig 1872 0,44

Přehled zisků mandátů ve Středočeském kraji

Kandidátní listina Počet mandátů v %
číslo název
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 18 27,69
33 Občanská demokratická strana 16 24,62
50 ANO 2011 15 23,08
19 Česká pirátská strana 12 18,46
48 Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení 4 6,15
Celkem 65 100

 

JAK VOLIT?

volby

VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU 2020

MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU NEBO IZOLACI Z DŮVODU COVID-19?

 1. NE

  1. Volíte v běžné volební místnosti jako obvykle

   • Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
   • případně 9. nebo 10. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).
  2. Volba do přenosné volební schránky

   Pouze ze závažných důvodů (například úraz nebo dlouhodobá nemoc), které Vám znemožňují navštívit volební místnost.
   Požádejte obecní úřad nebo volební komisi.

   • Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
   • případně 9. nebo 10. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).
 2. ANO

  1. Volíte z auta na stanovišti (drive-in)

   v okrese, kde máte trvalý pobyt

   • Volíte ve středu 30. září 2020 v čase od 7:00 do 15:00,
   • případně 7. října 2020 od 7:00 do 15:00 (pro 2. kolo voleb do Senátu).

   Adresu stanoviště naleznete na webových stránkách svého kraje (https://www.kr-stredocesky.cz//web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje).

  2. Volba do zvláštní přenosné volební schránky

   Musíte se nahlásit svému krajskému úřadu na speciální telefonní lince. Telefonní číslo a termín, do kdy se nahlásit, najdete na webových stránkách kraje.

   • Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
   • případně 9. nebo 10. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).

Více informací na www.mvcr.cz/volby

Plakátek MVCR volby

JSTE V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD DOMOV DŮCHODCŮ, LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH) UZAVŘENÉM HYGIENICKOU STANICÍ Z DŮVODU COVID-19?

Speciální komise Vás sama navštíví

 • Volíte dne 1. nebo 2. října 2020 (dle možností komise),
 • případně 8. nebo 9. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).

OBECNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VOLEB:

 • Mějte zakrytá ústa a nos

  Roušku sundejte pouze na vyzvání volební komise z důvodu ztotožnění.

 • Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce

  Prostory volební místnosti jsou pravidelně dezinfikovány.

 • Udržujte rozestupy

  Udržujte rozestupy mezi Vámi, volební komisí a dalšími voliči.

 

V PŘÍPADĚ KARANTÉNY NEBO IZOLACE:

 • Přednostně využijte volební stanoviště drive-in.
 • Totožnost prokazujte pouze občanským průkazem.
 • Na voličský průkaz volit nelze. Pokud ho ale máte, odevzdejte ho komisi.
 • Je dobré mít s sebou také potvrzení od lékaře či hygienické stanice.

VOLBA NA VOLEBNÍM STANOVIŠTI DRIVE-IN

ZJISTĚTE ADRESU SVÉHO VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

Adresu zjistíte na webové stránce svého kraje nebo prostřednictvím webu Ministerstva vnitra na www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d (můžete použít QR kód níže).

ZPŮSOB VOLBY

Volit můžete pouze z motorového vozidla na stanovišti (drive-in) v okrese, kde máte trvalý pobyt, ve středu 30. září v čase od 7:00 do 15:00.
Pro druhé kolo voleb do Senátu ve středu 7. října.

CO S SEBOU?

S sebou si vezměte občanský průkaz, voličský průkaz (pokud Vám byl vydán) a pro jistotu i doklad o nařízené karanténě.
Dokladem o nařízené karanténě může být zejména:

 • rozhodnutí krajské hygienické stanice;
 • potvrzení vydané lékařem.

Doporučujeme si s sebou vzít i vlastní psací potřeby na úpravu hlasovacího lístku (krajské volby).

Řiďte se pokyny volební komise.

Nevystupujte z vozidla – komunikujte přes stažené okénko.

Mějte zakrytá ústa a nos.

Komise ověří Vaši totožnost a skutečnost, že jste v karanténě.

Obdržíte volební dokumentaci a poodjedete k hlasovací schránce.

Vhodíte úřední obálku (obálky) do hlasovací schránky z okénka vozidla, případně Vám člen komise hlasovací schránku přiblíží.

Plakátek MVCR - volba na stanovišti drive-in

VOLBA DO ZVLÁŠTNÍ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

NAHLASTE SE SVÉMU KRAJSKÉMU ÚŘADU

Nahlaste se telefonicky, a to do čtvrtku 1. října do 20:00. Pro druhé kolo voleb do Senátu do 20:00 čtvrtku 8. října.
Telefonní číslo najdete na webových stránkách svého kraje.
Sdělíte své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu místa, kde chcete odhlasovat, a telefonní číslo.

PŘÍCHOD ZVLÁŠTNÍ VOLEBNÍ KOMISE

Komise pro hlasování se může dostavit v pátek 2. října od 7:00 do 22:00 nebo v sobotu 3. října od 7:00 do 14:00. Pro druhé kolo voleb do Senátu v pátek 9. října nebo v sobotu 10. října.
Přichystejte si občanský průkaz, voličský průkaz (pokud Vám byl vydán) a pro jistotu i doklad o nařízené karanténě.
Dokladem o nařízené karanténě může být zejména:

 • rozhodnutí krajské hygienické stanice;
 • potvrzení vydané lékařem.

Doporučujeme si s sebou vzít i vlastní psací potřeby na úpravu hlasovacího lístku (krajské volby).
Komise se dostaví do místa, kde pobýváte v karanténě, a kontaktuje Vás.
Konkrétní místo hlasování (v bytě u voliče, na chodbě před bytem nebo venku před domem) je na domluvě s komisí při snaze o snížení kontaktů se třetími osobami.
Komise na voliče vyčká nanejvýš 10 minut. Nedostaví-li se volič k hlasování v této době, platí, že hlasování odmítnul.

Řiďte se pokyny volební komise.

Mějte zakrytá ústa a nos.

Komise ověří Vaši totožnost a skutečnost, že jste v karanténě.

Obdržíte volební dokumentaci a v tajnosti odhlasujete.

Vhodíte obálku do přenosné volební schránky.

Plakátek MVCR volba do zvláštní schránky

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

volby

Starosta obce v Nové Vsi
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

 1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
  • v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  • ve volebním okrsku č : 1
   je volební místnost na adrese: Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, sál OÚ Nová Ves
   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nové Vsi
  • ve volebním okrsku č: 2
   je volební místnost na adrese: Nové Ouholice 43, 277 52 Nová Ves, Dům služeb
   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nových OuholicíchVepřku
  • ve volebním okrsku č: 3
   je volební místnost na adrese: Staré Ouholice 57, 277 52 Nová Ves, hospoda u hasiče
   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Starých OuholicíchMiřejovicích
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
  platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
 5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V Nové Vsi
dne 9. 9. 2020

Martin Exner
starosta