Svoz velkoobjemového, železného a nebezpečného odpadu 12. 3. 2022

SVOZ NEBEZPEČNÉHO, OBJEMNÉHO  a ŽELEZNÉHO ODPADU

Vážení spoluobčané,

v sobotu 12. března 2022 proběhne svoz nebezpečného, objemného  a železného odpadu. Kontejnery budou přistaveny v částech obce Nová Ves podle následujícího harmonogramu:

 1. – Nová Ves (u pošty)                                                    9:00 – 10:00
 2. – Nové Ouholice (parkoviště)                               10:15 – 11:15
 3. – Miřejovice (odbočka u dětského hřiště)   11:30 – 12:30
 4. – Staré Ouholice (zastávka u hospody)         12:45 – 13:45
 5. – Vepřek (u křížku)                                                       14:00 – 15:00

Co je možné přinést:

KAŽDÝ SI SVŮJ ODPAD NAKLÁDÁ SÁM.

Svoz nebezpečného, objemného a železného odpadu

Vážení spoluobčané,

v sobotu 2. října 2021

proběhne svoz nebezpečného, objemného a železného odpadu. Kontejnery budou přistaveny v částích obce Nová Ves podle následujícího harmonogramu:

 

1. Nová Ves (u pošty) 9:00 – 10:00
2. Nové Ouholice (parkoviště) 10:15 – 11:15
3. Miřejovice (odbočka u dětského hřiště) 11:30 – 12:30
4. Staré Ouholice (zastávka u hospody) 12:45 – 13:45
5. Vepřek (u křížku) 14:00 – 15:00

Co je možné přinést:

 • Nebezpečný odpad
  • syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla
  • elektrické baterie, autobaterie
  • oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
  • kyseliny, louhy
  • lepidla, pryskyřice
  • zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.)
  • Tiskařské barvy, tonery, inkousty
  • obrazovky
  • těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
  • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Pneumatiky (bez disků) extra kontejner na autě
 • Železný odpad
 • Objemný odpad
  • nábytek
  • koberce
  • sanitární keramiku
  • objemné lepenkové, skleněné, plastové obaly

KAŽDÝ SI SVŮJ ODPAD NAKLÁDÁ SÁM!

Svoz nebezpečného, objemného a železného odpadu

Vážení spoluobčané,

v sobotu 13. března 2021

proběhne svoz nebezpečného, objemného a železného odpadu. Kontejnery budou přistaveny v částích obce Nová Ves podle následujícího harmonogramu:

 

1. Nová Ves (u pošty) 9:00 – 10:00
2. Nové Ouholice (parkoviště) 10:15 – 11:15
3. Miřejovice (odbočka u dětského hřiště) 11:30 – 12:30
4. Staré Ouholice (zastávka u hospody) 12:45 – 13:45
5. Vepřek (u křížku) 14:00 – 15:00

Co je možné přinést:

 • Nebezpečný odpad
  • syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla
  • elektrické baterie, autobaterie
  • oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
  • kyseliny, louhy
  • lepidla, pryskyřice
  • zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.)
  • Tiskařské barvy, tonery, inkousty
  • obrazovky
  • těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
  • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Pneumatiky (bez disků) extra kontejner na autě
 • Železný odpad
 • Objemný odpad
  • nábytek
  • koberce
  • sanitární keramiku
  • objemné lepenkové, skleněné, plastové obaly

KAŽDÝ SI SVŮJ ODPAD NAKLÁDÁ SÁM!

Nevyvezená část popelnic

popelnice

Z důvodu špatné sjízdnosti komunikací, nebyly dnes vyvezeny v některých hůře sjízdných částech obce popelnice. Žádáme proto tyto občany, aby odpad ukládali do pytlů a tyto jim budou vyvezeny za 14 dní, pravidelným svozem. Se svozovou firmou jednáme o mimořádném svozu. O výsledku jednaní o mimořádném svozu budou občané informováni nejpozději v pátek na webu obce, Fcb profilu a prostřednictvím infokanálu.

Hezký den

Hana Novotná
úřednice

Svoz odpadů

Pozor, ve středu 6. ledna je svoz směsného odpadu!

Ve zpravodaji v tabulce svozů na předposlední straně údaje na leden nesouhlasí. Platné hodnoty najdete v kalendáři svozů na rok 2021.

Vytištěný kalendář svozu odpadů obdržely všechny domácnosti v obci zdarma do schránky spolu s prosincovým zpravodajem.

Jeho online verzi najdete na tomto odkazu.

Jednotlivé svozy jsou také zaneseny v kalendáři událostí, který si můžete nainstalovat do mobilních zařízení. Postup najdete v příspěvku Google kalendář.

Děkujeme za pochopení

Snížení poplatků za komunální odpad

Kromě jiného zastupitelstvo schválilo na svém posledním zasedání obecně závaznou vyhlášku obce Nová Ves o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – poplatek za odpad se snížil na 675,- Kč na osobu.

Výše poplatků, termíny jejich splatnosti a možné způsoby úhrady najdete na stránce Poplatky v sekci Potřebuji vyřídit.

Snížení poplatku za odpady je výsledek dobrého třídění

Dobrá zpráva – poplatek „za popelnice“ se snižuje na rok 2021 na 675,- Kč na občana. Stejně, 675,- Kč, se bude platit i za nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen.
Poplatky můžete platit od začátku ledna a POZOR – je třeba je podle vyhlášky zaplatit do konce února.

Snížení poplatku jste si „vytřídili“ – zasloužili tím, že díky třídění pokleslo množství směsného odpadu a podstatně se zvýšilo množství tříděného odpadu. Poplatek se počítá z nákladů posledního ukončeného období, tedy pro rok 2021 se počítá z roku 2019, kdy jsme systém barevných popelnic do všech domů zavedli.
Za rok 2019 jsme v Nové Vsi podle údajů společnosti EKO-KOM vytřídili celkem 81,295 tun tříděných odpadů. Za to jsme dostali od společnosti EKO-KOM odměnu 196 273,60 Kč. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadu, včetně obalových, občané Nové Vsi přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora, kterou Nová Ves dosáhla tím, že se materiál recykloval a nemusí se znovu vyrábět, představuje 68,167 tun emisí CO2, ekv. a úsporu energie 1 871 243 MJ.
Na začátku příštího roku až budeme mít data o množství vytříděného odpadu za rok 2020, tak je rád zveřejním ve zpravodaji. Doufám, že budou ještě trochu lepší než v roce 2019.
Jsem velmi rád, že kromě mluvení o třídění a ekologii ucítí občané Nové Vsi efekt i ve svých peněženkách. Kdo ještě netřídí a nemá barevné popelnice, stále se může přidat. Stačí si popelnice zajistit a nahlásit svozové místo na obecním úřadě. Stále máme zdarma k dispozici modré popelnice na papír. Ostatní popelnice je možno si koupit na obecním úřadě nebo v obchodní síti.

Děkuji, že třídíte. Má to smysl.

Svoz nebezpečného, objemného a železného odpadu

Vážení spoluobčané,

v sobotu 12. září 2020

proběhne svoz nebezpečného, objemného a železného odpadu. Kontejnery budou přistaveny v částích obce Nová Ves podle následujícího harmonogramu:

 

1. Nová Ves (u pošty) 9:00 – 10:00
2. Nové Ouholice (parkoviště) 10:15 – 11:15
3. Miřejovice (odbočka u dětského hřiště) 11:30 – 12:30
4. Staré Ouholice (zastávka u hospody) 12:45 – 13:45
5. Vepřek (u křížku) 14:00 – 15:00

Co je možné přinést:

 • Nebezpečný odpad
  • syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla
  • elektrické baterie, autobaterie
  • oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
  • kyseliny, louhy
  • lepidla, pryskyřice
  • zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.)
  • Tiskařské barvy, tonery, inkousty
  • obrazovky
  • těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
  • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Pneumatiky (bez disků) extra kontejner na autě
 • Železný odpad
 • Objemný odpad
  • nábytek
  • koberce
  • sanitární keramiku
  • objemné lepenkové, skleněné, plastové obaly

KAŽDÝ SI SVŮJ ODPAD NAKLÁDÁ SÁM!

Svoz nebezpečného, objemného a železného odpadu

Vážení spoluobčané,

v sobotu 5. října 2019

proběhne svoz nebezpečného, objemného a železného odpadu. Kontejnery budou přistaveny v částích obce Nová Ves podle následujícího harmonogramu:

 

1. Nová Ves (u pošty) 9:00 – 10:00
2. Nové Ouholice (parkoviště) 10:15 – 11:15
3. Miřejovice (odbočka u dětského hřiště) 11:30 – 12:30
4. Staré Ouholice (zastávka u hospody) 12:45 – 13:45
5. Vepřek (u křížku) 14:00 – 15:00

Co je možné přinést:

 • Nebezpečný odpad
  • syntetické barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla
  • elektrické baterie, autobaterie
  • oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
  • kyseliny, louhy
  • lepidla, pryskyřice
  • zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.)
  • Tiskařské barvy, tonery, inkousty
  • obrazovky
  • těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
  • zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Pneumatiky (bez disků) extra kontejner na autě
 • Železný odpad
 • Objemný odpad
  • nábytek
  • koberce
  • sanitární keramiku
  • objemné lepenkové, skleněné, plastové obaly

KAŽDÝ SI SVŮJ ODPAD NAKLÁDÁ SÁM!