Zápis do 1. třídy ZŠ Ledčice

Základní škola a mateřská škola Ledčice, okres Mělník

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2020 – 2021 se koná v úterý 7. dubna 2020 od 13:30 hodin do 16:30 hodin v budově školy. Zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte.

V případě volné kapacity se budou žáci přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Ledčice (spádový obvod).
 2. Děti mimo spádový odvod školy podle data narození, přednost má starší dítě.
 3. Individuální posouzení situace.

Pokud máte zájem o návštěvu školy před zápisem, domluvte si schůzku. Rádi vás uvidíme!

Tel.: 739 631 791, 315 765 624
zsledcice@volny.cz

Mgr. Martina Sypecká, ředitel

Zápis do MŠ – výsledky

Mateřská škola Nová Ves, Nová Ves 70, 277 52 příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 dle stanovených kritérií

Ředitelka mateřské školy Nová Ves rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje / nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nová Ves od 1. 9. 2019.

Počet přijatých přihlášek: 10

Počet volných míst: 7

 1. PMŠ  1/2019          přijat/a
 2. PMŠ  2/2019          přijat/a
 3. PMŠ  3/2019          přijat/a
 4. PMŠ  4/2019          nepřijat/a
 5. PMŠ  5/2019          nepřijat/a 
 6. PMŠ  6/2019          přijat/a
 7. PMŠ  7/2019          nepřijat/a
 8. PMŠ   8/2019         přijat/a
 9. PMŠ   9/2019         přijat/a
 10. PMŠ   10/2019       přijat/a

Převzetí rozhodnutí u ředitele školy v týdnu od 3.6.2019 do 7.6.2019 / mimo 4.6.2019/

nebo po telefonické domluvě. Kontakt na webových stránkách MŠ.

 

V Nové Vsi  20.5.2019

Zveřejněno:    20.5.2019

 

Zápis do mateřské školy

Ve středu 24.dubna 2019 Vás zveme do naší mateřské školy na

Den otevřených dveří.

 Rádi Vás celou školkou a jejím chodem provedeme. V tento den si bude také možné vyzvednout  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Otevřeno pro Vás budeme mít: od 10:00 do 11:30 a od 14:30 do 16 hodin.

ZÁPIS

dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Nová Ves pro školní rok 2019/2020 se bude konat

v pondělí 6. května 2019 od 10:00 do 16:00 hodin. 

S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. 

Těšíme se na děti i na Vás.

 

Martina Srncová
pověřená řízením mš