Zastupitelstvo v červenci

Nová Ves erb

Zasedání zastupitelstva 26. 7. 2021

Zasedání zastupitelstva obce Nová Ves se bude konat v pondělí 26. července 2021 od 18 hodin v sále Obecního úřadu Nová Ves.

Hlavním bodem zasedání bude schválení územního plánu.

finální verze územního plánu ke schválení

Icon
SCHVÁLENÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Icon
Územní plán – zábory půdního fondu 21-07
Icon
Územní plán – širší vztahy 21-07
Icon
Územní plán – koordinační výkres 21-07
Icon
Územní plán – veřejně prospěšné stavby 21-07
Icon
Územní plán – hlavní výkres 21-07
Icon
Územní plán – výrok 21-07
Icon
Územní plán – základní členění 21-07
Icon
Územní plán – odůvodnění – civilní obrana 21-07
Icon
Územní plán – odůvodnění 21-07

   

  (Zasedání bude probíhat v souladu s aktuálními vládními opatřeními.)

   

  Zastupitelstvo v květnu

  Nová Ves erb

  Zasedání zastupitelstva obce Nová Ves se bude konat v pondělí 26. května 2021 od 17 hodin v sále Obecního úřadu Nová Ves.

  (Zasedání proběhne v souladu s aktuálními vládními opatřeními.)

  Zastupitelstvo

  Nová Ves erb

  Zasedání zastupitelstva

  Zasedání zastupitelstva obce Nová Ves se bude konat v pondělí 12. dubna 2021 od 17 hodin v sále Obecního úřadu Nivá Ves.

  (Zasedání proběhne v souladu s aktuálními vládními opatřeními.)

  Zasedání zastupitelstva obce

  Nová Ves erb

  Zasedání zastupitelstva obce Nová Ves se bude konat ve středu 24. února 2021 od 17 hodin v sále Obecního úřadu Nová Ves.

  Zasedání proběhne v souladu s aktuálními vládními opatřeními.