Tříkrálová sbírka

O víkendu 4. a 5. ledna

(příp. ještě i 11. a 12. ledna)

navštíví naši obci po roce opět koledníci z Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Kralupy nad Vltavou.
Minulý rok u nás vybrali na dobrou věc krásnou částku, tak snad letos nezklameme

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v ČR. Tři koledníci v kostýmech bájných mudrců či králů z biblického příběhu šíří poselství radosti a požehnání všem, které navštíví. Vybírají přitom příspěvek na charitní služby, které pomáhají seniorům, lidem s postižením, rodinám s dětmi v tísni a těm, kteří jsou na okraji společnosti.

Více než 60 % z celkové vybrané částky připadne každý rok místní Charitě na krytí provozu sociálních služeb. Zbytek je odeslán Arcidiecézní charitě, která částku přerozdělí a podpoří předem stanovené projekty v diecézi.

Dobrou zprávou je, že na rok 2020 byl stanoven jako jeden z hlavních diecézních záměrů této sbírky projekt Charity Kralupy – Rekonstrukce Azylového domu sv. Máří Magdaleny v Minicích. V praxi to bude znamenat, že kromě zmíněných 60 % bude naší Charitě přidělena ještě další částka vybraná v ostatních farnostech.

I letos se tedy můžete těšit na návštěvu koledníků přinášejících požehnání do vašeho domu a podle svého uvážení a rozhodnutí také přispět.

Pokud byste si rádi návštěvu koledníků předem domluvili, je to možné na čísle 724 170 796 nebo na e-mail centrum@nasefarnost.cz.

Za vstřícnost a veškeré příspěvky předem děkujeme.

Tým Charity Kralupy nad Vltavou

www.trikralovasbirka.cz