Veřejné projednání návrhu Územního plánu

Veřejné projednání návrhu nového územního plánu obce Nová Ves

proběhne ve středu 15. 1. 2020 od 17:00 hodin v sále obecního úřadu.

Návrh územního plánu je zveřejněn na elektronické úřední desce obce a je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Všechny občany srdečně zveme.

Icon
Námitka proti návrhu územního plánu
Icon
Územní plán – textová část – návrh 2020-01
Icon
Odůvodnění – doložka civilní obrany – návrh 2020-01
Icon
Odůvodnění – návrh 2020-01
Icon
Koordinační výkres – zemědělský půdní fond – návrh 2020-01
Icon
Širší vztahy – návrh 2020-01
Icon
Koordinační výkres – návrh 2020-01
Icon
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – návrh 2020-01
Icon
Výkres hlavní – návrh 2020-01
Icon
Základní členění – návrh 2020-01