Vítání občánků 2022

Vážení rodiče,

v pondělí 19. září od 16:00 proběhne v sále OÚ Vítání
občánků.

Pokud máte o přivítání svého dítěte zájem, přihlaste se,
prosím, na tel. č. 315 765 056 nebo prostřednictvím e-mailu:
renata.hakrova@nova-ves.cz.

Vítání občánků bude určeno pro děti narozené
v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, které mají trvalý pobyt v naší
obci.

Své děti můžete přihlásit do 1. 9. 2022.

Renáta Hakrová, místostarostka