Vojenské cvičení „SAFEGUARD 2020“

V termínu 24. a 29. září 2020 proběhne cvičení pěší roty aktivní zálohy „SAFEGUARD 2020“ za řízení Krajského vojenského velitelství Praha v prostoru Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves a v jeho blízkém okolí do okruhu 500 m.
Cvičení se účastní do 90 příslušníků pěší roty AZ KVV Praha s cílem prověřit jejich připravenost schopnost bránit objekt důležité infrastruktury na základě plánovaných incidentů za použití cvičné a imitační munice.
Do cvičení budou zapojeny složky IZS z důvodu sladění činností. Po celou dobu cvičení budou v prostoru cvičení přítomné hlídky Policie ČR pro případnou koordinaci a řešení vzniklých problémů.
Předpokládaný zvýšený pohyb vozidel Armády ČR zásadně neomezí dopravu na přilehlých komunikacích. Cvičení se svým charakterem může nepřímo dotknout obyvatel měst a obcí Uhy, Chržín, Nová Ves (Nové Ouholice, Staré Ouholice), a to zejména střelbou cvičnou a imitační municí, pohybem vojáků a techniky v okolí objektu.

Kontaktní osoba: pplk. Ing. Bedřich Koubek, 973 206 162, mobil 724 801 163.