Volby do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do Eropského parlamentu

Starosta obce Nová Ves podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost sál OÚ Nová Ves pro voliče bydlící v Nové Vsí

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnosti Nové Ouholice 43, Dům služeb pro voliče bydlící v Nových Ouholicích a Vepřku

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost hospoda U Hasiče , Staré Ouholice 57 pro voliče bydlící ve Starých Ouholicích a Miřejovicích

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství

Volič po příchodu do volební místností prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební mistnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

V Nové Vsi dne 25. 4. 2019

Martin Exner
Starosta obce Nová Ves