Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V pátek 8. října jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin.

V sobotu 9. října jsou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin.

  • Pro občany Nové Vsi je určena volební místnost č. 1 – sál Obecního úřadu, Nová Ves 154.
  • Pro občany Vepřku a Nových Ouholic je určena volební místnost č. 2 – Dům služeb, Nové Ouholice 43.
  • Pro občany Miřejovic a Starých Ouholic je určena volební místnost č. 3 – hospoda U hasiče, Staré Ouholice 57.

Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má:

  • státní občan České republiky,
  • který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
  • je přihlášen k trvalému pobytu v obci.

Každý volič si může na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém voličském seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav, a to v termínu do 6. 10. 2021 do 16:00. Před volbami budou všem rozneseny do schránek volební lístky, a to nejpozději do 5. 10. 2021.