Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Starosta obce v Nové Vsi
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

 1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
  • v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  • ve volebním okrsku č : 1
   je volební místnost na adrese: Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, sál OÚ Nová Ves
   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nové Vsi
  • ve volebním okrsku č: 2
   je volební místnost na adrese: Nové Ouholice 43, 277 52 Nová Ves, Dům služeb
   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nových OuholicíchVepřku
  • ve volebním okrsku č: 3
   je volební místnost na adrese: Staré Ouholice 57, 277 52 Nová Ves, hospoda u hasiče
   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Starých OuholicíchMiřejovicích
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
  platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
 5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V Nové Vsi
dne 9. 9. 2020

Martin Exner
starosta