Výcvik složek integrovaného záchranného systému v miřejovicích

Ve dnech 12. a 13. června proběhne v Miřejovicích výcvik složek IZS, konkrétně půjde o součinnostní cvičení AČR a HZS, nácvik záchrany z vodního proudu za pomoci vrtulníku.
Účelem výcviku bude nácvik a procvičení různých metod vyhledávání, záchrany a evakuace osob z vodní hladiny za pomoci vrtulníku AČR.

11:00     Brief, zahájení
12:00 14:30 Letový blok 1 (LB1)
14:30 15:30 Pauza (plnění paliva)
15:30 18:00 Letový blok 2 (LB2)
18:00 19:00 Vyhodnocení, ukončení, odjezd

Na obrázku je vyznačeno místo, které bude využité k přistání vrtulníku, parkování vozidel a výcvikové činnosti (schéma pohybu vrtulníku v okolí Miřejovic).
Vrtulník nebude přelétávat obydlenou oblast Miřejovic, ani rekreační kemp na protějším břehu. Nelze vyloučit zvýšenou zátěž hlukem po dobu letových bloků.


Pracovní oblast číslo 2 je myšlena jako záložní, pokud by z nějakého důvodu nešlo použít oblast číslo jedna (v pracovní oblasti se budou provádět nácviky vyzdvižení záchranářů z vody).


Místa H1 a H2 jsou místa pro přistání vrtulníku a P1 a P2 místa, kde budou zaparkována služební vozidla. Na vodě budou dva motorové čluny s potápěči pro rozvoz figurantů a zabezpečení v případě mimořádné události.
Na akci se samozřejmě můžete zajít z bezpečné vzdálenosti podívat, bude to zajímavé.