Výlet turistického klubu – Horní Beřkovice – Jeviněves

Novoveský Turistický klub KDYKAM vás všechny zve na 17. výšlap

Horní beřkovice – Jeviněves

V neděli 1. září vlakem 
odjezd 10:26 z Nových Ouholic

přes Vraňanay do Horních Beřkovic.

Projdeme se Beřkovicemi a pak se vydáme zpět přes Jeviněves do Nové Vsi a Nových Ouholic.
Trasa je dlouhá asi 9 km.

Těšíme se na viděnou!