Výlet turistického klubu – PRAHA

Novoveský turistický klub Kudykam srdečně všechny zve na

jubilejní 20. výšlap na Břevnov a dál

Odjezd v neděli 1. prosince v 9:21h vlakem z Nových Ouholic

na zastávku Podbaba. Tramvají přejedeme k břevnovskému klášteru, kde nás čeká prohlídka areálu. Potom na Pražský hrad, kolem Rudolfina přes Staromák na Masaryčku.

Trasa přibližně 8 km

Těšíme se na viděnou!