Výluka 466, 617, 620, 646 – Nová Ves II/608 překlopení etap od 1.12.2022

Informace k výluce na linkách 466, 617, 620 a 646 (informační vývěska pro cestující) v souvislosti s překlopením etap uzavírky II/608. Od čtvrtka 1.12.2022 dojde k otevření úseku II/608 v obci Nová Ves až po křižovatku s nájezdem na silnici I/16. Nadále zůstane uzavřen úsek II/608 od této křižovatky až do Nových Ouholic (cca do 30.6.2023). Dojde tedy k úpravě vedení linek.

466

Linka 466 bude již po trvalé trase vedena po otevřené části silnice II/608 do Nové Vsi. Mezi Novou Vsí a Veltrusy bude i nadále obousměrně odkloněna po silnicích III/0161 a III/00812 přes Vepřek a Staré Ouholice mimo zastávku „Nová Ves,Nové Ouholice“ (obousměrně), která zůstává pro všechny linky zrušena.

617

Linka 617 bude i nadále vedena obousměrně odklonem trasou II/608 – II/616 – závlek po III/23014 do obce Sazená a zpět – II/616, tedy mimo Novou Ves.

620

Rychlíková linka 620 bude i nadále vedena obousměrně odklonem trasou III/00811 – II/608 – III/0081 – D8 – I/16.

646

Významná změna bude především pro linku 646. Linka již nebude vedena odklonem přes Jeviněves a Spomyšl, ale po své trvalé trase po otevřené části silnice II/608 přes Novou Ves. Dále v úseku mezi Novou Vsí a Veltrusy všemi spoji variantou přes Vepřek a Staré Ouholice.

Výlukové jízdní řády naleznete na stránkách:

https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/

Výluka 466, 617, 620, 646 - Nová Ves II/608 překlopení etap od 1.12.2022