Výskyt koronaviru v Nelahozevsi

Oznamujeme, že dne 06.03.2020 v době od 20:00 do 24:00 hodin pobývala v restauraci U Marty v Nelahozevsi osoba, které bylo následně potvrzeno onemocnění novým koronavirem (SARS-CoV-2), který způsobuje onemocnění COVID-19.

V případě, že jste v inkriminovanou dobu uvedené zařízení navštívili, nelze vyloučit, že mohlo dojít k blízkému kontaktu s osobou nemocnou COVID-19.

Žádáme Vás proto abyste okamžitě kontaktovali Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje, pracoviště Mělník, na telefonním čísle 736 521 327 nebo 736 521 428.

Po vyhodnocení možného rizika a v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 08.03.2020, čj. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN, vám bude uložena karanténa v délce 14 dnů, a to prostřednictvím praktických lékařů pro dospělé. Na ně se rovněž obracejte telefoniky.