Výzva pro vlastníky lesů – kůrovec

Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická
situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou
odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní
porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.

Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem
napadené stromy, dojde k plošnému rozpadu
lesních ekosystémů. Chraňte svůj majetek a
zachovejte jej budoucím generacím!