Zahájení geodetických prací

Oznámení občanům o zahájení geodetických prací na území obce

V rámci akce Geodetické podklady pro projekt ,,RS 4 VRT – úsek Praha Vysočany – Lovosice / Litoměřice” ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: Z2019-045844 č. j. veřejné zakázky: 78858/2019-SŽDC-GŘ-08 v období od 01. 05. 2020 do 01. 10. 2020 budou probíhat geodetické práce na zaměření podkladů pro projekt pro výstavbu nové vysokorychlostní trati Drážd’any – Praha.
Investorem akce je Správa železnic, státní organizace.
Podrobné informace o projektu jsou dostupné na adrese https://www.szdc.cz/vrt/vrt-drazdany-praha/caste-dotazy.
Pro případné další dotazy veřejnosti je zřízena e-mailová adresa vrt@szdc.cz.

Seznam dotčených katastrálních území:
Ledčice
Nová Ves u Nelahozevsi
Vepřek
Dušníky nad Vltavou
Křivousy
Všestudy u Veltrus
Zlosyň
Úžice u Kralup nad Vltavou
Kopeč

HRDLIČKA spol. s r. o.

Icon

VRT přehledná situace 7.10 MB 29 downloads

...