ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

HOME CARE
(DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA)

předepisuje lékař, je hrazena ze zdravotního pojištění, zajišťuje pouze zdravotní úkony (např. převazy, příprava léků, rehabilitace, ošetřování močových katetrů, stomií…)

Alice Mělník

tel. č.: 315 623 040, 736 620 932
http://www.cckmelnik.cz/

Home care Rite Kladno

tel. č.: 777 724 519
https://www.homecare.cz/

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

V Kralupech nad Vltavou je Domov s pečovatelskou službou, kde má člověk svou domácnost. Od pondělí do pátku jsou přítomny pečovatelky, které mu mohou v případě potřeby pomoci (např. s úklidem, hygienou, nákupem…). V DPS není poskytována 24 hodinová zdravotní a sociální péče – v tom se liší od domovů pro seniory. Pečovatelky také jezdí přímo domů k lidem, kteří potřebují pomoci.

Kralupy nad Vltavou:

Domov s pečovatelskou službou Kralupy n. V.

tel. č.: 315 704 264, 731 917 804
http://www.dpskralupy.cz/

Hlavně okolí Kralup nad Vltavou:

Farní charita Roudnice

tel. č.: 731 625 969, 416 838 313
http://www.charitaroudnice.cz/

Farní charita Neratovice

tel. č.: 315 685 190
https://neratovice.charita.cz/

Spolek Opora Roudnice n. L.

tel. č.: 776 067 074
https://www.opora-os.cz/pecovatelska-sluzba/

ASISTENČNÍ SLUŽBA
(OSOBNÍ ASISTENCE)

Hlavní rozdíl mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí je v tom, že osobní asistent může s člověkem posedět a “jen tak pobýt”, kdežto pečovatelka nemůže…

Hewer Praha

tel. č.: 274 781 341
http://www.osobniasistent.cz/osobni-asistence/

Maltézská pomoc Mělník

tel. č.: 733 468 074
http://www.maltezskapomoc.cz/melnik/nase-sluzby-a-dobrovolnicke-programy/osobni-asistence-socialni-sluzba-

ADoma Praha

tel. č.: 733 194 952
http://www.adoma-os.cz/domaci-pece/

Domov s pečovatelskou službou Kralupy n. V.

tel. č.: 315 704 264, 731 917 804
http://www.dpskralupy.cz/

Také existují webové stránky, kde mají inzeráty ženy, které nabízejí asistenci v domácnosti:

https://www.hlidacky.cz/pece-o-seniory/176-kralupy-nad-vltavou/

DOMOVY PRO SENIORY

Domov Všestudy

tel. č.: 602 746 768
http://www.cerveny-mlyn-vsestudy.cz/

Domov Krabčice

tel. č.: 737 284 765
https://krabcice.diakonie.cz/

Svět pro seniory Krabčice

tel. č.: 777 704 255
http://www.svetproseniory.cz/

Domov Velvary

tel. č. 607 075 049
http://domovvelvary.cz/

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Domov pro seniory – speciálně pro osoby s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence

Soukromé sanatorium Amfion Mělník

tel. č.: 731 443 174
https://amfion.cz/amfion-sanatorium/

Clementas Mlékovice

tel. č.: 607 984 599
http://www.clementas.cz/

Domov Krabčice

tel. č.: 737 284 765
https://krabcice.diakonie.cz/

Senecura Terezín

tel. č.: 601 360 569
http://terezin.senecura.cz/

Domov Alzheimer Zlosyň

tel. č. 774 774 021
http://alzheimercentrum.cz/

Domov Vážka Mělník

tel. č.: 315 630 040
http://ssmm.cz/domov-vazka/

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

je možné dočasně ubytovat osobu, o kterou se staráme, pokud potřebujeme nabrat síly, odjet na dovolenou, jsme hospitalizovaní&hellip

Svět pro seniory Krabčice

tel. č.: 777 704 255
http://www.svetproseniory.cz/

Domov sv. Karla Boromejského Praha-Řepy

tel. č:. 774 440 557
https://www.domovrepy.cz/

HOSPICOVÁ PÉČE

zdravotnická, psychologická a sociální podpora umírajícím a jejich rodině (v zařízení anebo v domácím prostředí)

Hospic Štrasburk Praha-Bohnice

tel. č.: 283 105 576
http://www.hospicstrasburk.cz/

Hospic Malovická, Praha-Záběhlice

tel. č.: 272 011 020
http://www.hospicmalovicka.cz/

Hospic sv. Štěpána Litoměřice

tel. č.: 416 733 185
https://www.hospiclitomerice.cz/

Hospic Tempus Mělník – domácí hospic

tel. č.: 720 557 554
http://www.hospictempus.cz/

Hospic sv. Hedviky Kladno – domácí hospic

tel. č.: 606 947 006
https://www.hospicsvatehedviky.cz/

TÍSŇOVÁ PÉČE

SOS tlačítko – stiskem tlačítka, které u sebe nosíte se v případě nouze můžete spojit s nonstop dispečinkem.

Život 90 Praha

tel. č.: 315 704 264, 606 027 718
https://www.zivot90.cz