Zjišťování potřeb v oblasti sociálních služeb

Město Kralupy nad Vltavou v současné době aktualizuje Komunitní plán sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území 2015 – 2019.

Nový komunitní plán, který je nyní připravován, je určen pro roky 2020 – 2024. V rámci tohoto plánu si Vás dovolujeme požádat o vyplnění zde uvedeného dotazníku.

Dotazníky vyplňte, prosím, nejpozději do 30. 10. 2019.

Dotazníkové šetření je zcela anonymní. Otázky označené symbolem * jsou povinné. Pokud není uvedeno jinak, zvolte vždy pouze jednu z nabízených možností.

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že se nám společně podaří ještě více zlepšit oblast sociálních služeb v ORP Kralupy nad Vltavou.

VYPLNIT DOTAZNÍK