Zpráva z kontrolního dne stavby ze dne 4. 4. 2022

Opravy silnice a stavby chodníků Nová Ves a Nové Ouholice

Probíhalo bourání mostu v Nových Ouholicích. Je připraveno podloží pro mikropiloty. Bude se vrtat 20 mikropilot. Bude se ověřovat vhodnost zvolené technologie referenčními vrty a posuzovat statika mikropilot. Od konce dubna začne stavba základů mostu.
 
Pokračuje stavba dešťové kanalizace v Nové Vsi směrem na Ledčice. Celý řad by měl být hotový v půlce května. Následně se budou dělat odbočky a zhruba 90 uličních vpustí.
 
Stavba komunikace samé začne koncem dubna mezi mostem přes Bakovský potok a křižovatku se sjezdem od dálnice. Tento úsek bude referenční pro zvolení vhodné technologie, kdy se odfrézuje vrchní vrstva silnice a provede se studená recyklace s vápenocementovou stabilizací podloží a následně stavba vrchních vrstev vozovky.
 
Další úsek bude Obecní úřad – Pošta, kde se odfrézuje vrchní vrstva, pak se odtěží 40 – 50 cm materiálu, sníží se niveleta na budoucí parapláň, bude provedena studená recyklace a následně postavena vrchní vrstva vozovky. V tomto místě se budou dělat přeložky sítí elektro, vody a plynu. To vše by mělo být hotové v červnu.
 
Další úsek stejnou technologií bude mezi poštou a koncem obce směr Ledčice.
Poslední úsek bude mezi křižovatkou od sjezdu z dálnice po obecní úřad.
Souběžně by se měly dělat i chodníky, veřejné osvětlení a pokládka elektrokabelů do země.
 
Na celou Novou Ves by měla být do konce října položena finální asfaltová vrstva.
 
Most pro pěší přes Bakovský potok se bude dělat až po dokončení obou silničních mostů.
 
Práce v Nových Ouholicích nyní stavba plánuje začít naplno až od října. Uvažuje se pouze o dřívější stavbě opěrné zdi u podchodu pod železnicí. Nové Ouholice by měly být hotové v dubnu nebo květnu 2023.
 
Zapsal Martin Exner, starosta