Zpráva z kontrolního dne stavby ze dne 8. 8. 2022

Opravy silnice a stavby chodníků Nová Ves a Nové Ouholice

V Nové Vsi pokračuje stavba uličních vpustí dešťové kanalizace, pokládka obrubníků a drenáže.

Dnes byla zahájena recyklace podloží silnice v úseku od obecního úřadu k dálnici. Stavba žádá obec o informování občanů, aby neprojížděli úsekem od obecního úřadu ke sjezdu z dálnice z důvodu rizika zapadnutí a bezpečnosti stavby i občanů.

Práce stále zdržuje přeložka plynu. Byl k ní vydán kolaudační souhlas, ale čeká se, až GasNet převezme stavbu, připraví technologický postup a stanoví termín přepojení. Poté bude moci být provedena recyklace podloží komunikace i v tomto úseku. Předpokladem je termín v týdnu 29. 8. – 3. 9. 2022.

Pokračuje stavba nového mostu i oprava mostu přes Bakovský potok. Je položena i drenážní trubka mezi mosty pro zvýšení průtočného profilu při povodni. Bude se zasypávat příjezd k novému mostu od Nové Vsi. Nový most bude následně uzavřen od Nové Vsi a otevřen od Nových Ouholic k dalším pracem.

Stavba během září–října přejde i do Nových Ouholic. Začne se opravou stávající dešťové kanalizace pod chodníkem a stavbou nové dešťové kanalizace pro potřeby silnice v úseku od mostu k bývalé hospodě.
V brzké době se budou dělat sondy na vedení vody a plynu v Nových Ouholicích, aby bylo možné začít se stavbou přeložek.

V Nové Vsi se u samoobsluhy položí vzorový úsek dlažby chodníku k odsouhlasení skladby dlažby obcí.

Zapsal Martin Exner, starosta