Zpráva z kontrolního dne stavby ze dne 9. 5. 2022

Opravy silnice a stavby chodníků Nová Ves a Nové Ouholice

Probíhá betonování základů mostu v Nových Ouholicích.

V úseku komunikace od potoka ke křižovatce se silnicí od kruhových objezdů se dělají statické zátěžové zkoušky.

V úseku od obecního úřadu k poště se odfrézovala vrchní vrstva a odkopává se těleso silnice. Řeší se přeložky vody, plynu a Cetin. K některým úsekům sítí a odbočkám není platný zákres, takže se sítě hledají sondami. Stabilizace tohoto úseku by měla začít začátkem června.

Bylo dohodnuto snížení šachet splaškové kanalizace v komunikaci s firmou Stavitelství Řehoř.

Koncem června se bude frézovat úsek od pošty na konec Nové Vsi směr Ledčice.

Zapsal Martin Exner, starosta