ZŠ Ledčice – Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023 – 2024

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2023 – 2024 se koná ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 12:30 do 16:00 hodin v budově školy, I. třída, 1. patro.

K zápisu se musí dostavit zákonní zástupci s dětmi, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let. Zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte.

Prosíme o rezervaci termínu – odkaz najdete na https://www.ledcice.cz/skola. Zvolte časový úsek, v němž se chcete k zápisu dostavit, vyplňte jméno, příjmení, email, telefon a rezervujte si svůj termín.

V případě volné kapacity se budou žáci přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí:

1. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Ledčice (spádový obvod).
2. Děti, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ Ledčice.
3. Děti mimo spádový odvod školy podle data narození, přednost má starší dítě.
4. Individuální posouzení situace.

Pokud máte zájem o návštěvu školy před zápisem, domluvte si schůzku. Vše za dodržení hygienických pravidel. Rádi vás uvidíme!

Mgr. Martina Sypecká, ředitel