Zveřejněné informace

Zveřejněné informace

Icon
2017-02-22_cj-310-17-ou Investiční plány - stavební projekty 2017
Icon
2017-02-13_cj-265-17-ou Oprava místních komunikací v Miřejovicích, projekt, dotace
Icon
2017-01-27_cj-173-17-ou_vyjadreni_sedlacikova Vidimace dokladu zveřejněného ve zpravodaji
Icon
2017-01-20_cj-138-17-ou Projekt kanalizace a ČOV
Icon
2017-01-20_cj-138-17-a Nabídka VHS Projekt, objednávka technické a organizační pomoci ve specializaci vodohospodář obce
Icon
2017-01-18_cj-186-17-ou_skmbt_c22017020312071 Projekt kanalizace a ČOV
Icon
2016-12-12_cj-1765-1766 Dokumentace, souhlasy, vyjádření a povolení k zahrazení podjezdu NO
Icon
2016-11-17_cj-1671 Projekt vsakovací objekt NO
Icon
2016-11-08_12-12_cj-1551-1766 Pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
Icon
2016-11-08_cj-1551-1600 Pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních - poplatek
Icon
2016-11-08_cj-1551 Pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
Icon
2016-11-08_12-12_cj-1551-1766 Pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních