Zveřejněné informace

Zveřejněné informace

Icon
2017-01-18_cj-186-17-ou_skmbt_c22017020312071 Projekt kanalizace a ČOV
Icon
2016-12-12_cj-1765-1766 Dokumentace, souhlasy, vyjádření a povolení k zahrazení podjezdu NO
Icon
2016-11-17_cj-1671 Projekt vsakovací objekt NO
Icon
2016-11-08_12-12_cj-1551-1766 Pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
Icon
2016-11-08_cj-1551-1600 Pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních - poplatek
Icon
2016-11-08_cj-1551 Pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
Icon
2016-11-08_12-12_cj-1551-1766 Pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
Icon
2016-08-17_cj-1082 Faktura za vytvoření virtuální prohlídky obce
Icon
2016-09-12_cj-1224_spelos Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozováním loterií a podobných her
Icon
2016-06-16_spelos Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozováním loterií a podobných her
Icon
2016-06-13_cj-805 Kniha jízd a evidence motohodin zametacího stroje
Icon
2016-06-13_cj-804 Kolaudační rozhodnutí k obecnímu bytu ve St. Ouholicích 57, průkaz energetické náročnosti