Zveřejněné informace

Zveřejněné informace

Icon
2016-06-13_cj-802 Hydrologický posudek a stanovisko SŽDC k zahrazení podjezdu
Icon
2016-06-13_cj-801 Usnesení o zrušení finančního limitu starosty
Icon
2016-06-13_cj-800 Usnesení o pověření starosty k podání žaloby na vystěhování z obecního bytu ve St. Ouholicích 57
Icon
2016-06-13_cj-799-805 Vyúčtování nákladů na zpracování informací k dotčeným žádostem
Icon
2016-06-13_cj-799 Usnesení o pověření starosty podáním žaloby na doplatky nájemného za byt ve St. Ouholicích 57
Icon
2015-12-07_cj-1319 Usnesení zastupitelstva o finančním limitu pro starostu bez schválení zastupitelstvem
Icon
2015-11-25_cj-1260 Zveřejnění záměru pronájmu bytu ve St. Ouholicích 57
Icon
2015-02-09_cj-142 Kniha faktur, pokladní kniha, výpis z účtu 01/2015
Icon
2015-02-09_cj-141 Předávací protokol k samosběrnému vozu
Icon
2015-01-15_cj-58 Výpis z účtu 10/2014
Icon
2015-01-15_cj-57 Kniha faktur 11 a 12/2014
Icon
2015-01-15_cj-56 Pokladní kniha za 11 a 12/2014