Zveřejněné informace

Zveřejněné informace

Icon
2016-08-17_cj-1082 Faktura za vytvoření virtuální prohlídky obce
Icon
2016-09-12_cj-1224_spelos Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozováním loterií a podobných her
Icon
2016-06-16_spelos Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozováním loterií a podobných her
Icon
2016-06-13_cj-805 Kniha jízd a evidence motohodin zametacího stroje
Icon
2016-06-13_cj-804 Kolaudační rozhodnutí k obecnímu bytu ve St. Ouholicích 57, průkaz energetické náročnosti
Icon
2016-06-13_cj-802 Hydrologický posudek a stanovisko SŽDC k zahrazení podjezdu
Icon
2016-06-13_cj-801 Usnesení o zrušení finančního limitu starosty
Icon
2016-06-13_cj-800 Usnesení o pověření starosty k podání žaloby na vystěhování z obecního bytu ve St. Ouholicích 57
Icon
2016-06-13_cj-799-805 Vyúčtování nákladů na zpracování informací k dotčeným žádostem
Icon
2016-06-13_cj-799 Usnesení o pověření starosty podáním žaloby na doplatky nájemného za byt ve St. Ouholicích 57
Icon
2015-12-07_cj-1319 Usnesení zastupitelstva o finančním limitu pro starostu bez schválení zastupitelstvem
Icon
2015-11-25_cj-1260 Zveřejnění záměru pronájmu bytu ve St. Ouholicích 57