Zveřejněné informace

Zveřejněné informace

Icon
2016-11-08_12-12_cj-1551-1766 Pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
Icon
2016-11-08_cj-1551-1600 Pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních - poplatek
Icon
2016-11-08_cj-1551 Pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
Icon
2016-11-08_12-12_cj-1551-1766 Pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
Icon
2016-08-17_cj-1082 Faktura za vytvoření virtuální prohlídky obce
Icon
2016-09-12_cj-1224_spelos Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozováním loterií a podobných her
Icon
2016-06-16_spelos Narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozováním loterií a podobných her
Icon
2016-06-13_cj-805 Kniha jízd a evidence motohodin zametacího stroje
Icon
2016-06-13_cj-804 Kolaudační rozhodnutí k obecnímu bytu ve St. Ouholicích 57, průkaz energetické náročnosti
Icon
2016-06-13_cj-802 Hydrologický posudek a stanovisko SŽDC k zahrazení podjezdu
Icon
2016-06-13_cj-801 Usnesení o zrušení finančního limitu starosty
Icon
2016-06-13_cj-800 Usnesení o pověření starosty k podání žaloby na vystěhování z obecního bytu ve St. Ouholicích 57