Doporučení pro čerpací stanice tlakové kanalizace

Vážení uživatelé, pro bezporuchový provoz DČS čerpané do řadu tlakové kanalizace je nutno dodržovat doporučení dodavatele technologie aqspol.cz

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ ČERPADLA A JÍMKY

Takto je to správně:
Čerpaná kapalina – biologicky znečištěná odpadní voda bez abrazivních nebo agresívních přimísenin. Voda může obsahovat vláknité přimíseniny a měkký potravinářský odpad.

Co ovlivňuje životnost DČS:

 • Kapalina se stává velice agresivní zejména při používání přípravků na odstranění vodního kamene nebo jiných čistících prostředků.
 • Životnost čerpadla výrazně ovlivňuje i odčerpávání bazénové vody obsahující chlóry a případně soli.
 • Kanalizační systém musí být řádně odvětrán, nebo je nutné odvětrat jímku z důvodu snížení rizika porušení pláště čerpadla.
 • Čerpadlo smí pracovat jen v nevýbušném prostředí.
 • Čerpadlo nesmí běžet na sucho.

Co do kanalizace nepatří:

 • Vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, hadry, tkaničky a jiné části oblečení
 • Barvy, ředidla, louhy, agresivní chemikálie
 • Nadměrné množství tuků
 • Dlouhé vlasy
 • Písky, kameny, hlína, klacky, listí
 • Voda z vytírání, pokud obsahuje abrazivní přimíseniny – písky atd.
 • Špatně rozpustitelný toaletní papír (vytváří krustu na povrchu kapaliny v jímce)

Doporučujeme uživatelům DČS 1x za 14 dní provést vizuální kontrolu stanice. V případě nálezu potíží neváhejte kontaktovat
servis tlakových přípojek:
Pracovní dny – tel. 416 857 071
Víkendy – tel. 724 719 298, 776 001 806

Dovolte upozornit, že pokud servisní technik vyhodnotí poruchu, nebo poškození DČS vlivem nesprávného provozování uživatelem, lze škodu účtovat uživateli, tedy majiteli nemovitosti, který je uveden na smlouvě o připojení na kanalizaci obce Nová Ves.