Poplatky

Informace o platbě poplatků v roce 2018

Poplatník sazba splatnost
Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

600 Kč

30.6.

Fyzická osoba – cizinec (které byl povolen přechodný nebo trvalý pobyt delší než 90 dnů)

600 Kč

30.6.

Fyzická osoba – cizinec (které byl povolen přechodný nebo trvalý pobyt delší 3 měsíců)

600 Kč

30.6

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

700 Kč

30.6.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba

700 Kč

30.6.

Majitel psa (věk majitele není vyšší než 70let)

60 Kč

30.6.

Majitel psa (věk majitele psa je 70. a více)

30 Kč

30.6.

Upozorňujeme, že svozová firma od března nebude vyvážet popelnice, které nemají vylepenou nálepku pro rok 2018!

Úhrada a variabilní symbol

Platby lze provést na pokladně Obecního úřadu Nová Ves v úřední dny, nebo vložením na bankovní účet vedený u České spořitelny

č. ú.: 0460043319/0800,

(Zasláním platby na tento transparentí účet, udělujete souhlas se zveřejněním všech identifikátorů této platby. Smlouva o vedení transparentního účtu s bankou zaručuje, že údaje o transakcích na tomto účtu zveřejněné na internetu jsou zabezpečeny proti vyhledávání a indexování vyhledávači.)

var. symbol č.p. vašeho domu s číselným označením části obce.

Příklad: Trvalý pobyt na adrese Nová Ves 154, jako variabilní symbol uvedu: 1541

Označení částí obce:

Nová Ves č. 1
Nové Ouholice č. 2
Staré Ouholice č. 3
Vepřek č. 4
Miřejovice č. 5

Případné dotazy týkající se plateb za poplatky vám rádi zodpovíme prostřednictvím emailu: hana.novotna@nova-ves.cz, nebo tel. č. 315 765 056, 777 012 031

BIO popelnice

Platby za odvoz BIO popelnic, ve výši 150Kč, lze provádět již nyní a to buď osobně na pokladně, nebo vložením na bankovní účet, viz. výše.

Stočné

Platby za stočné v obci Miřejovice a Staré Ouholice provádějte dle platebního kalendáře

Úřední hodiny
Pondělí 8.00 - 11.00 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 11.00 13.00 - 17.30