Poplatky

Informace o platbě poplatků v roce 2019

Poplatek za komunální odpad

Poplatník sazba splatnost
Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

600 Kč

28.2.

Fyzická osoba – cizinec (které byl povolen přechodný nebo trvalý pobyt delší než 90 dnů)

600 Kč

28.2.

Fyzická osoba – cizinec (které byl povolen přechodný nebo trvalý pobyt delší 3 měsíců)

600 Kč

28.2.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

700 Kč

28.2.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, nacházející se na území obce, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba

700 Kč

28.2.

Upozorňujeme, že svozová firma od března nebude vyvážet popelnice, které nemají vylepenou nálepku pro aktuální rok!

Poplatek za psa

Poplatník sazba splatnost
Majitel psa (věk majitele není vyšší než 70let)

60 Kč

28.2.

Majitel psa (věk majitele psa je 70. a více)

30 Kč

28.2.

Úhrada a variabilní symbol

Platby lze provést na pokladně Obecního úřadu Nová Ves v úřední dny, nebo vložením na bankovní účet vedený u České spořitelny

číslo účtu:
0460043319/0800,

variabilní symbol:
č.p. vašeho domu + číslice označení vaší části obce

Označení částí obce:

Nová Ves č. 1
Nové Ouholice č. 2
Staré Ouholice č. 3
Vepřek č. 4
Miřejovice č. 5

Příklad:
Trvalý pobyt na adrese Nová Ves 154, jako variabilní symbol uvedu: 1541

Případné dotazy týkající se plateb za poplatky vám rádi zodpovíme prostřednictvím emailu: hana.novotna@nova-ves.cz, nebo tel. č. 315 765 056, 777 012 031

BIO popelnice

V rámci nového systému svozu odpadů od ledna 2019 se za zápůjčku nádob ani za svoz bioodpadu, stejně jako u papíru a plastů, neplatí žádný poplatek navíc. Hradíte pouze standardní poplatek za komunální odpad.

Stočné

Platby za stočné v obci Miřejovice a Staré Ouholice provádějte dle platebního kalendáře

Úřední hodiny
Pondělí 8.00 - 11.00 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 11.00 13.00 - 17.30