Výlet turistického klubu – Šlapanice a okolí

První březnový den a zároveň první březnovou neděli nás čeká v pořadí 23. výšlap. Sejdeme se v 10 hodin u autobusové zastávky Šlapanice, Zámek u silnice č. 239 – odbočka ke kostelu naproti zámecké bráně.

Cestou necestou se vydáme přes Jarpice, Údešice a Budenice zpět. Čeká nás necelých 9 km.

Mapa trasy

Přidejte se, protáhněte tělo a poznejte nová místa našeho kraje.

Plakát 23. výšlap

Seniorská obálka – ICE karta

Vážení senioři,

v lednovém čísle zpravodaje informoval předseda klubu seniorů pan Bruno Vognič o I.C.E. KARTĚ (seniorské obálce). Formuláře tohoto užitečného pomocníka pro Vás máme připraveny na obecním úřadě.

Pokud máte o seniorskou obálku zájem, můžete si ji vyzvednout na obecním úřadě nebo nás kontaktovat na tel. čísle 315 765 056. Vše Vám rádi zašleme na Vaši adresu.

Náhled seniorské obálky

 

Obálka je ke stažení také na našich webových stránkách www.nova-ves.cz.

Odpoledne pro mladé záchranáře

NEBOJ SE POMÁHAT!

15. 2. 2020 od 15 h na sále v Nové Vsi

Přijď si vyzkoušet, co dělat při úrazech během zimních radovánek.

Vítány jsou všechny děti od 6 let, mladším děteme doporučuji doprovod rodičů.

Neboj se pomáhat!

Zápis do 1. třídy ZŠ Ledčice

Základní škola a mateřská škola Ledčice, okres Mělník

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2020 – 2021 se koná v úterý 7. dubna 2020 od 13:30 hodin do 16:30 hodin v budově školy. Zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte.

V případě volné kapacity se budou žáci přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí:

  1. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Ledčice (spádový obvod).
  2. Děti mimo spádový odvod školy podle data narození, přednost má starší dítě.
  3. Individuální posouzení situace.

Pokud máte zájem o návštěvu školy před zápisem, domluvte si schůzku. Rádi vás uvidíme!

Tel.: 739 631 791, 315 765 624
zsledcice@volny.cz

Mgr. Martina Sypecká, ředitel

Novoveský MASOPUST 2020

Obec Nová Ves
srdečně zve všechny občany na

Novoveský MASOPUST

v sobotu 22. února 2020
14:00 sraz na návsi

muzika, tanec, občerstvení,
pak průvod Novou Vsí k Úřadu.
Na sále bude pro děti masopustní karneval s vodníkem Kebule.

Výlet turistického klubu – Lužec – Vepřek

V neděli 2. února se vydáme (podobně jako před 2 lety na prvním výletě s Kudykamem) podél Vltavy. Tentokrát pojedeme autobusem z Nové Vsi (jednotlivé zastávky v 9:41 – 9:50) do Lužce. Odtud půjdeme podél kanálu přes Vraňany, Mlčechvosty a Vepřek zpět. Cesta bude mít kolem 6,5 km.

Odjezdy autobusu:

9:41 Miřejovice, most
9:42 Staré Ouholice, rozc.
9:45 Nové Ouholice
9:48 Nová Ves
9:50 Nová Ves, rozc.

 

Martina Srncová
Kudykam

www.vyslap.cz