Vítání jara 2019

Obec Nová Ves
srdečně zve všechny občany na

Vítání jara

v sobotu
16. března 2019
od 15 h v areálu mateřské školy

v 15 hodin vynášení Mořeny do Bakovského potoka
od 15:30 představení psího spřežení, povídání o mushingu
během celého odpoledne velikonoční a jarní tvoření
občerstvení zajištěno