Novoveské posvícení 2021

Novoveské posvícení 2021

14:00 Marching band – bubny
14:30 Mošňáci
16:00 Bechy & Fee
18:00 Globus Band
po 20:00 OHNIVÁ SHOW
 • rukodělné dílny
 • řemeslný jarmark
 • atrakce pro děti
 • malování na obličej
 • výstava historických vozů
 • Červený kříž
 • občerstvení

Výlet turistického klubu – Želízy – Tupadly

Sraz v neděli 5. září v 10:00 v Želízech na zastávce

Zastávka je u turistického rozcestníku, nedaleko je také místní škola. Odtud se vydáme po žluté kolem mnoha skalních reliéfů až k reliéfu Had a pokračovat budeme dál po modré - Okruh Václava Levého. Z Tupadel nás modrá dovede zase zpátky do Želíz.
Celý okruh bude mít kolem 6 km

Přijďte se projít.

Trasa: https://mapy.cz/s/hocerotapo

29. výlet Želízy-Tupadly

Dvořákova Nelahozeves

neděle 5. září 2021

70. ročník hudebního festivalu

180 let od narození Antonína Dvořáka

11.00

Slavnostní zahájení festivalu v parku usochy Antonína Dvořáka

Výber z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila
Spojené pěvecké sbory z Nelahozevsi, Ledčic, Veltrus a přátelé

11.45–13.15

Dvořákovo trio v Rodném domě Antonína Dvoráka

Zazní Dvořákův Slovanský tanec č. 8, op. 46,
Romantické kusy pro housle a klavír č.2, Klid,
op.68/5, a Rondo, op. 94, v úpravě pro violoncello a klavír, a Klavírní trio č. 3 – Dumky
Koncert doplněný vstupy dvořákovských badatelů

11.45–13.15

Dětská prohlídka zámku Nelahozeves sworkshopem

Program pro děti ve věku 6–12 let s workshopem zaměřeným na dílo Antonína Dvořáka
Sraz na nádvoří zámku mezi 11.30 a 11.45

13.30–16.00

Dětský program v parku

Seznámení se s životem sv. Ludmily formou kvízu, her a zábavných úkolů.

15.00

Svatá babička Ludmila

Představení Ochotníků Nelahozeves k 1100. výročí smrti sv. Ludmily

14.45–15.15

Zaměřeno na: Zámek Nelahozeves vdobě dětství Antonína Dvořáka

Přednáška kurátorky Lobkowiczké knihovny a archivu
Sraz na nádvoří zámku

15.30–16.00

Zaměřeno na: 70 let festivalu Dvořákova Nelahozeves

Komentovaná prohlídka výstavy, připomínající historii oslav narození Antonína Dvořáka
Sraz u infocentra Nelahozeves

16.00–17.30

Bohoslužba s koncertem v kostele sv.Ondřeje

Árie z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila v podání Kristýny Kustkové (soprán) za doprovodu Ondřeje Valenty (varhany)

18.00–19.30

Kvarteto Martinů na zámku Nelahozeves

Open-air koncert z nádvoří zámku
Zazní výběr z Dvořákova cyklu Cypřiše spolu se dvěma Dvořákovými kvartety, Slovanským, op. 51, a Americkým, op. 96

Rodný dům Antonína Dvořáka bude otevřený od 10.00 do 17.30.
Prohlídky vždy v 10.30, 13.30, 14.30, 15.30 a 16.30.
S výjimkou záverečného koncertu, je vstupné na všechny akce dobrovolné.
Vstupenky na záverečný koncert budou k zakoupení online na webových stránkách festivalu či fyzicky na zámku Nelahozeves a v infocentru Nelahozeves.

Bližší informace k akci naleznete na
www.dvorakovanelahozeves.cz

Loučení s prázdninami

Obec Nová Ves ve spolupráci
s TJ Sokol Nová Ves a Maraton klubem Miřejovice
Vás srdečně zve

v neděli 29. srpna od 16 hodin na hřiště TJ Sokol Nová Ves na

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

čekají Vás

 • táborák s opékáním buřtů
 • malování na obličej
 • airbrush
 • fotbalový trojboj a další sportovní disciplíny
 • občerstvení

 

Loučení 2021

 

Pozice šéfredaktora / šéfredaktorky Kralupského zpravodaje

Výběrové řízení na pozici

šéfredaktora / šéfredaktorky Kralupského zpravodaje

PRODLOUŽENO

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:
šéfredaktor / šéfredaktorka Kralupského zpravodaje.

místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou

Požadavky:

 • Bezúhonnost,
 • vzdělání minimálně VoŠ, obor žurnalistika, a nebo osobní zkušenost s redakční prací: základní schopnost řízení procesu vydávání zpravodaje, zkušenost s možností optimálního využití omezeného prostoru zpravodaje a porozumění pro synergické fungování obsahu a inzerce (nutné doložit kontaktní údaje pro reference prokazující alespoň část z výše uvedeného).

Předpoklady:

 • schopnost dobrého písemného projevu (česky správně, bez chyb, čtivě)
 • znalost místních poměrů (výhodou),
 • nezávislost na politické reprezentaci,
 • časová flexibilita,
 • schopnost korektury vlastního i jiného písemného projevu,
 • zodpovědnost a schopnost dodržovat pravidla vydávání zpravodaje,
 • koncepčnost (schopnost si rozplánovat činnost do více čísel, mít určitou vizi a promyšleně nastavovat profilová témata),
 • dobrá schopnost komunikace s redakcí / redakční radou,
 • dobré komunikační a prezentační dovednosti, schopnost komunikace s veřejností,
 • odpovídající znalost práce na PC – práce s textovým editorem, tabulkami, sociálními sítěmi a weby,
 • odpovídající fotografické dovednosti,
 • zkušenosti s komunikací s veřejností,
 • řidičské oprávnění skupiny „B.“

Nástup: dle dohody

Platové zařazení: platová třída: 10, dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce).
Možnost mimořádných odměn a zaměstnaneckých benefitů.

lhůta pro podání přihlášek: do 31.08.2021.

místo a způsob podání přihlášek:

 • osobně do podatelny MěÚ
 • písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Přihlášky adresujte k rukám personalisty Bc., Terezy Pulcové a uzavřenou obálku označte „Výběrové řízení na šéfredaktora Kralupského zpravodaje – NEOTVÍRAT!“

V pravém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesílatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo na podatelnu!

Přihlášku NELZE zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Přihláška musí obsahovat:

 1. jméno, příjmení a titul uchazeče,
 2. datum a místo narození,
 3. státní příslušnost,
 4. místo trvalého pobytu,
 5. číslo občanského průkazu,
 6. datum a podpis.

K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady:

 1. motivační dopis,
 2. profesní životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce),
 3. výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii),
 4. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 5. koncepce strategie fungování a rozvoje Kralupského zpravodaje, rozsah max. 3 str. formátu A4.

Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický kontakt. V případě dotazů kontaktujte personalistu Bc. Terezu Pulcovou na tel. 315 739 890, mobil: 777 798 222 nebo e-mailu: tereza.pulcova@mestokralupy.cz.

Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj. 31.08.2021, výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují stanovené podmínky a pozve je k pohovoru. Následně tajemník MěÚ rozhodne o výběru uchazeče. Všichni uchazeči budou písemně informováni o výsledku výběrového řízení.

V Kralupech nad Vltavou 22. 06. 2021

Prodlouženo dne 28. 07. 2021

MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo neuzavřít pracovní poměr s žádným z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.

Mgr. Kamil Hainc, v. r.

tajemník MěÚ

PDF: VŘ_šéfredaktor_2021- prodlouženo

Historický vodní mlýn ve Vepřku v proměnách času

Galerie mezi živly Vás zve na výstavu

Historický vodní mlýn ve Vepřku v proměnách času

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 6. srpna 2021 od 18 hodin.

Přítomni budou i současní majitelé mlýna, budete se jich tedy moci na leccos o mlýnu zeptat 🙂
Součástí výstavy budou fotografie jak z minulosti, tak i z nedávného slavnostního otevření.

Galerie mezi živly - Mlýn ve Vepřku

Výlet turistického klubu – Želízy – Tupadly

Sraz v neděli 1. srpna v 10:00 v Želízech na zastávce

Zastávka je u turistického rozcestníku, nedaleko je také místní škola. Odtud se vydáme po žluté kolem mnoha skalních reliéfů až k reliéfu Had a pokračovat budeme dál po modré - Okruh Václava Levého. Z Tupadel nás modrá dovede zase zpátky do Želíz.
Celý okruh bude mít kolem 6 km

Přijďte se projít.

Trasa: https://mapy.cz/s/hocerotapo

Miřejovické půlení 2021

Přijďte si v sobotu 31. 7.  zaběhat, zafandit nebo strávit fajn den na Miřejovické půlení. Start hlavního závodu je v 10 hodin a program včetně bohatého občerstvení si můžete užívat až do pozdních odpoledních hodin.
Další informace k akci získáte na webu MK Miřejovice.

Miřejovické půlení 2021

Zastupitelstvo v červenci

Nová Ves erb

Zasedání zastupitelstva 26. 7. 2021

Zasedání zastupitelstva obce Nová Ves se bude konat v pondělí 26. července 2021 od 18 hodin v sále Obecního úřadu Nová Ves.

Hlavním bodem zasedání bude schválení územního plánu.

finální verze územního plánu ke schválení

Icon
SCHVÁLENÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Icon
Územní plán – zábory půdního fondu 21-07
Icon
Územní plán – širší vztahy 21-07
Icon
Územní plán – koordinační výkres 21-07
Icon
Územní plán – veřejně prospěšné stavby 21-07
Icon
Územní plán – hlavní výkres 21-07
Icon
Územní plán – výrok 21-07
Icon
Územní plán – základní členění 21-07
Icon
Územní plán – odůvodnění – civilní obrana 21-07
Icon
Územní plán – odůvodnění 21-07

   

  (Zasedání bude probíhat v souladu s aktuálními vládními opatřeními.)