Jóga Ledčice U Cinků

Jóga jako dynamická meditace. Vědomý pohyb v rytmu vašeho dechu. Uvolnění po náročném dni. Protažení těla, posílení mysli a tvořivá energie na celý týden.

facebook.com/jogalover.cz

KDY: Od 13. 10. 2020
  každé úterý 18:30 – 19:45
KDE: Ledčice 15, U Cinků
CENA: 120 Kč / 75 minut
  500 Kč/ 5 lekcí (100 Kč / 75 minut)

Vče v souladu s Covid-19 nařízeními.

Kateřina Chaloupková 602 680 233

Jóga Ledčice U Cinků

JAK VOLIT?

volby

VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU 2020

MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU NEBO IZOLACI Z DŮVODU COVID-19?

 1. NE

  1. Volíte v běžné volební místnosti jako obvykle

   • Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
   • případně 9. nebo 10. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).
  2. Volba do přenosné volební schránky

   Pouze ze závažných důvodů (například úraz nebo dlouhodobá nemoc), které Vám znemožňují navštívit volební místnost.
   Požádejte obecní úřad nebo volební komisi.

   • Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
   • případně 9. nebo 10. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).
 2. ANO

  1. Volíte z auta na stanovišti (drive-in)

   v okrese, kde máte trvalý pobyt

   • Volíte ve středu 30. září 2020 v čase od 7:00 do 15:00,
   • případně 7. října 2020 od 7:00 do 15:00 (pro 2. kolo voleb do Senátu).

   Adresu stanoviště naleznete na webových stránkách svého kraje (https://www.kr-stredocesky.cz//web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje).

  2. Volba do zvláštní přenosné volební schránky

   Musíte se nahlásit svému krajskému úřadu na speciální telefonní lince. Telefonní číslo a termín, do kdy se nahlásit, najdete na webových stránkách kraje.

   • Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
   • případně 9. nebo 10. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).

Více informací na www.mvcr.cz/volby

Plakátek MVCR volby

JSTE V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD DOMOV DŮCHODCŮ, LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH) UZAVŘENÉM HYGIENICKOU STANICÍ Z DŮVODU COVID-19?

Speciální komise Vás sama navštíví

 • Volíte dne 1. nebo 2. října 2020 (dle možností komise),
 • případně 8. nebo 9. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).

OBECNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VOLEB:

 • Mějte zakrytá ústa a nos

  Roušku sundejte pouze na vyzvání volební komise z důvodu ztotožnění.

 • Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce

  Prostory volební místnosti jsou pravidelně dezinfikovány.

 • Udržujte rozestupy

  Udržujte rozestupy mezi Vámi, volební komisí a dalšími voliči.

 

V PŘÍPADĚ KARANTÉNY NEBO IZOLACE:

 • Přednostně využijte volební stanoviště drive-in.
 • Totožnost prokazujte pouze občanským průkazem.
 • Na voličský průkaz volit nelze. Pokud ho ale máte, odevzdejte ho komisi.
 • Je dobré mít s sebou také potvrzení od lékaře či hygienické stanice.

VOLBA NA VOLEBNÍM STANOVIŠTI DRIVE-IN

ZJISTĚTE ADRESU SVÉHO VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

Adresu zjistíte na webové stránce svého kraje nebo prostřednictvím webu Ministerstva vnitra na www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d (můžete použít QR kód níže).

ZPŮSOB VOLBY

Volit můžete pouze z motorového vozidla na stanovišti (drive-in) v okrese, kde máte trvalý pobyt, ve středu 30. září v čase od 7:00 do 15:00.
Pro druhé kolo voleb do Senátu ve středu 7. října.

CO S SEBOU?

S sebou si vezměte občanský průkaz, voličský průkaz (pokud Vám byl vydán) a pro jistotu i doklad o nařízené karanténě.
Dokladem o nařízené karanténě může být zejména:

 • rozhodnutí krajské hygienické stanice;
 • potvrzení vydané lékařem.

Doporučujeme si s sebou vzít i vlastní psací potřeby na úpravu hlasovacího lístku (krajské volby).

Řiďte se pokyny volební komise.

Nevystupujte z vozidla – komunikujte přes stažené okénko.

Mějte zakrytá ústa a nos.

Komise ověří Vaši totožnost a skutečnost, že jste v karanténě.

Obdržíte volební dokumentaci a poodjedete k hlasovací schránce.

Vhodíte úřední obálku (obálky) do hlasovací schránky z okénka vozidla, případně Vám člen komise hlasovací schránku přiblíží.

Plakátek MVCR - volba na stanovišti drive-in

VOLBA DO ZVLÁŠTNÍ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

NAHLASTE SE SVÉMU KRAJSKÉMU ÚŘADU

Nahlaste se telefonicky, a to do čtvrtku 1. října do 20:00. Pro druhé kolo voleb do Senátu do 20:00 čtvrtku 8. října.
Telefonní číslo najdete na webových stránkách svého kraje.
Sdělíte své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu místa, kde chcete odhlasovat, a telefonní číslo.

PŘÍCHOD ZVLÁŠTNÍ VOLEBNÍ KOMISE

Komise pro hlasování se může dostavit v pátek 2. října od 7:00 do 22:00 nebo v sobotu 3. října od 7:00 do 14:00. Pro druhé kolo voleb do Senátu v pátek 9. října nebo v sobotu 10. října.
Přichystejte si občanský průkaz, voličský průkaz (pokud Vám byl vydán) a pro jistotu i doklad o nařízené karanténě.
Dokladem o nařízené karanténě může být zejména:

 • rozhodnutí krajské hygienické stanice;
 • potvrzení vydané lékařem.

Doporučujeme si s sebou vzít i vlastní psací potřeby na úpravu hlasovacího lístku (krajské volby).
Komise se dostaví do místa, kde pobýváte v karanténě, a kontaktuje Vás.
Konkrétní místo hlasování (v bytě u voliče, na chodbě před bytem nebo venku před domem) je na domluvě s komisí při snaze o snížení kontaktů se třetími osobami.
Komise na voliče vyčká nanejvýš 10 minut. Nedostaví-li se volič k hlasování v této době, platí, že hlasování odmítnul.

Řiďte se pokyny volební komise.

Mějte zakrytá ústa a nos.

Komise ověří Vaši totožnost a skutečnost, že jste v karanténě.

Obdržíte volební dokumentaci a v tajnosti odhlasujete.

Vhodíte obálku do přenosné volební schránky.

Plakátek MVCR volba do zvláštní schránky

Ouholická šlapka 2020

Ouholická šlapka 2020

Spolek Soptíci pořádá 1. ročník cyklozávodu

v sobotu 3. 10. 2020

Registrace od 13 h před hospodou U Hasiče ve Starých Ouholicích

Start závodu ve 13:30

Každý účastník obdrží odměnu

Startovné 50 Kč

Během závodu ručí za děti jejich zodpovědní zástupci.

Kategorie:

1 Odrážedla trasa cca. 200 m
2 2014 a mladší trasa cca 1,6 km
3 2013 – 2011 trasa cca 3,2 km
4 2010 – 2009 trasa cca 7 km
5 2008 a starší trasa cca 7 km
6 FUN závod dospělí v maskách

Zašívárna

Otevíračka

Pátek 2.  10. od 15 do 20 h
Neděle 4.  10. od 15 do 19 h

Co je Zašívárna?

 • prodejní místo STUDIO‘99
 • šicí dílna zakázkového krejčovství
 • místo, kde se konají šicí workshopy pro dospělé i děti

Co chystáme na otevíračku

 • dílničky pro děti všech věků
  (tašky, šperky, malování na textil aj.)
 • zápis do workshopů
 • prodejní výstava našich výrobků
 • občersvení

Kde?

Dům služeb – Nové Ouholice 43 – naproti dětskému hřišti.
Parkování u hřiště.

Připravované workshopy:

 1. Šicí dopoledne pro maminky s dětmi
  • Šití pod odborným dohledem. Konzultace vašich problamatických témat.
  • Technická poradna pro správné nastavení šicích strojů.
  • Stavba střihu.
  • Hlídání dětí.
 2. Šití a ruční práce pro děti 10–18 let naučíme děti základům šití a z worshopu si odnesou již kvalitní výrobek. Materiál i pomůcky zajištěny.

Více informací na našem facebooku @Studio99

www.studio99.cz

+420 732 954 232

studio99@volny.cz

plakát Zašívárna - otevíračka

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

volby

Starosta obce v Nové Vsi
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

 1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
  • v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  • ve volebním okrsku č : 1
   je volební místnost na adrese: Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves, sál OÚ Nová Ves
   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nové Vsi
  • ve volebním okrsku č: 2
   je volební místnost na adrese: Nové Ouholice 43, 277 52 Nová Ves, Dům služeb
   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nových OuholicíchVepřku
  • ve volebním okrsku č: 3
   je volební místnost na adrese: Staré Ouholice 57, 277 52 Nová Ves, hospoda u hasiče
   pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Starých OuholicíchMiřejovicích
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
  platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
 5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V Nové Vsi
dne 9. 9. 2020

Martin Exner
starosta

Jógové cvičení pro seniory

Jemné cvičení pro lepší pohyblivost, prokrvení těla, zlepšení zažívání a kvalitní spánek.

Pro ženy od 65/70 let výše

Vhodné i pro úplné začátečníky

Každé úterý v 9:00
U Cinků, Ledčice 15

Cena 60 Kč / 60 minut

Začínáme 15. 9. 2020
můžete se přidat kdykoliv

Vše v souladu s Covid-19 nařízeními.
Cvičení je plně přizpůsobeno seniorům
(dlouholeté vedení rehabilitačních cvičení)
V případě dotazů mě kontaktujte telefonicky:

Kateřina Chaloupková 602 680 233

Jógové cvičení pro seniorky

Novoveské posvícení ZRUŠENO

Bohužel musíme s velkou lítosti zrušit letošní Novoveské posvícení

(sobota 19.9.)

Zhoršující se epidemiologická situace a nepředvídatelná opatření vlády nám neumožňují na malém prostoru návsi dodržet vše pro Vaši bezpečnost.

Děkujeme za pochopení.

Novoveské posvícení zrušeno

Vojenské cvičení „SAFEGUARD 2020“

V termínu 24. a 29. září 2020 proběhne cvičení pěší roty aktivní zálohy „SAFEGUARD 2020“ za řízení Krajského vojenského velitelství Praha v prostoru Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves a v jeho blízkém okolí do okruhu 500 m.
Cvičení se účastní do 90 příslušníků pěší roty AZ KVV Praha s cílem prověřit jejich připravenost schopnost bránit objekt důležité infrastruktury na základě plánovaných incidentů za použití cvičné a imitační munice.
Do cvičení budou zapojeny složky IZS z důvodu sladění činností. Po celou dobu cvičení budou v prostoru cvičení přítomné hlídky Policie ČR pro případnou koordinaci a řešení vzniklých problémů.
Předpokládaný zvýšený pohyb vozidel Armády ČR zásadně neomezí dopravu na přilehlých komunikacích. Cvičení se svým charakterem může nepřímo dotknout obyvatel měst a obcí Uhy, Chržín, Nová Ves (Nové Ouholice, Staré Ouholice), a to zejména střelbou cvičnou a imitační municí, pohybem vojáků a techniky v okolí objektu.

Kontaktní osoba: pplk. Ing. Bedřich Koubek, 973 206 162, mobil 724 801 163.