Pronájem samoobsluhy

Obec Nová Ves zveřejňuje záměr

PRONAJMOUT

nebytové prostory (prostory sloužící podnikání – provozování prodejny potravin a smíšeného zboží) nacházející se v přízemí budovy č.p. 38 v Nové Vsi včetně vybavení a zařízení nebytových prostor.

  • Podlahová plocha nebytových prostor: 177 m2

  • Účel nájmu: provozování prodejny potravin a smíšeného zboží (nutno zajistit sortiment základních potravin)

  • Minimální výše nájemného: 5.600,- Kč měsíčně
  • Doba nájmu: od 1.4.2019 na dobu neurčitou
  • Otevírací doba provozovny: minimálně 6 dní v týdnu, ve všední dny minimálně od 7 do 17 h, polední přestávka je možná.

Zájemci podají nabídky na Obecní úřad Nová Ves do 27.2.2019 do 14.00 hodin.

Plné znění zveřejněného záměru ke stažení zde:

Novoveský MASOPUST 2019

Obec Nová Ves
srdečně zve všechny občany na

Novoveský MASOPUST

v sobotu 9. února 2019
14:00 sraz na návsi u zvoničky

muzika, tanec, občerstvení,
pak průvod Novou Vsí na sál,
kde bude pro děti masopustní karneval

Výlet turistického klubu – BOREČ

Novoveský turistický klub vás zve na

12. výšlap – na Boreč

Sraz v neděli 3. února v 10:00 
v Režném Újezdě na návsi u kapličky

Vystoupíme na „kouřící horu“ Borečský vrch, národní přírodní památku a přes osadu Boreč se vrátíme do Újezdu.

Tady je reportáž o vrchu Boreč v poslední Toulavé kameře.

Trasa je něco přes 4 km
a není průjezdná s kočárky
https://mapy.cz/s/3lstu

Těšíme se na viděnou!

 

Písničkář QUIDO MC

 

Obec Nová Ves
Vás srdečně zve
v pátek 8. února od 19 hodin
na vystoupení
QUIDA MC
v sále obecního úřadu v Nové Vsi

Písničkář s notebookem, glosátor, youtuber a satirik
Spolupracoval s časopisem Forum 24, Reflex.
Je autor písní Tomio (přes 500 000 zhlédnutí); Já volím StB; Zemane, pracuj; Ruský šváb; Andrejkova kasička. Tvoří písně mnoha žánrů: satirické i poetické a cit pro chytlavou melodii. Na svých poslechovkách je pravidelně hraje hudební publicista Jan Rejžek, proslulý svou vybíravostí a nesmlouvavým vkusem.

Poslechnout si jej můžete na youtube Quido MC.

 

Omezení dodávky vody

úterý 15.1. 2019 9:00 – 15:00
Miřejovice, Staré Ouholice

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ DODÁVKV VODY

v souladu s ustanovením § 9 odstavec 5 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích, v platném znění

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, že z důvodu provozní havárie bude:

přerušena dodávka pitné vody

v termínu:

od:

15.01.2019

od:

9:00

hod.

do:

15.01.2019

do:

15:00

hod.

V oblasti:   Nová Ves (Mělník)

Přehled dotčených odběrných míst je zobrazen na : mapy.svas.cz/udalosti.

ORP: Kralupy nad Vltavou
Hlášenka č.: 00326/2019
část: Miřejovice, Staré Ouholice

Příčina: Servisní práce na vodovodní síti
Náhradní zásobování: Ne

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a klimatické podmínky
V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napuštění vodovodního řadu a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.
Více informací obdržíte na www.svas.cz nebo zákaznické lince SV, a.s. tel. 840 121 121.

Bezplatné zasílání informační SMS o přerušení dodávky pitné vody – zaregistrujte se na zákaznické lince nebo na www.voda-info.cz

Společnost Středočeské vodárny, a.s. se Vám předem omlouvá za způsobené potíže a děkuje za trpělivost.

 

Přiznání k dani z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí 2019

 

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4

Územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou, Přemyslova 502, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2019

Daňové přiznání jsou povinni podat do konce ledna každoročně všichni poplatníci, u nichž došlo oproti posledně podanému daňovému přiznání ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. změna vlastníka nemovitých věcí, změna výměry, počtu nadzemních podlaží, označení nebo využití nemovitých věcí).

Daňové přiznání je třeba podat na územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj v termínu nejpozději do 31. ledna 2019.

Za pozdní podání daňového přiznání bude ukládána pokuta ve smyslu § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, musí podat daňové přiznání elektronicky – datovou zprávou, ideálně prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, dostupné na www.daneelektronicky.cz. Dílčí a zkrácené dodatečné daňové přiznání je možné podat pouze v listinné podobě, neboť u tohoto podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy.

Daň z nemovitých věcí je splatná do 31. května běžného zdaňovacího období, pokud nepřesáhne částku 5 000,- Kč. Pokud přesáhne částku 5 000 Kč, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období, u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu pak do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

Od zdaňovacího období roku 2016 se mohou poplatníci přihlásit k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, a to nejpozději do termínu pro podání přiznání. Více informací naleznete na adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/sipo.

Od zdaňovacího období roku 2017 se mohou poplatníci (fyzické osoby, které nejsou přihlášeny k placení prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku) přihlásit k nové službě – zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, a to nejpozději do 15. března 2019. Více informací naleznete na adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/informace-k-nove-sluzbe-zasilani-udaju-p-7638

V případě nejasností se prosím informujte na Územním pracovišti v Kralupech nad Vltavou buď osobně v úřední dny – pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hod., nebo v každý pracovní den na telefonních číslech 315728360, 361, 363, 365.

Ivana Ondřichová

vedoucí oddělení

Výlet turistického klubu – Veltruský park

NOVOVESKÝ TURISTICKÝ KLUB

pořádá

11. výšlap
Veltruským parkem

Sraz v neděli 6. ledna 9:45
na novém veltruském mostě

Můžete popojet vlakem 9:21 z Nových Ouholic do Nelahozevsi
a na most dojít pěšky. Pokud přijedete autem, dá se v Miřejovicích
zaparkovat poblíž mostu.

Těšíme se na viděnou!

Vhodné pro děti, seniory, pejskaře a celé rodiny
Turistice zdar!