Kynologické zkoušky

Vážení přátelé ,

OMS Mělník pořádá ve spolupráci s mysliveckým spolkem DIANA NOVÁ VES

dne 15. 8. 2020 od 8.oo hodin kynologickou akci „zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nadhánění zvěře„.

Sraz je v 8.oo hodin v obůrce MS.

V případě změn Vás budeme informovat .

Odpovědná osoba pan Václav Sypecký , Vepřek 60 , telefon : 605 965 455.

S pozdravem

Myslivosti zdar

Božena Tatarová v.r.

jednatelka OMS Mělník

Covid-19 v sousední obci

Vážení občané,
vzhledem k výskytu onemocnění Covid-19 v sousední obci Vás i nadále prosíme o dodržování zásad, které minimalizují riziko přenosu nákazy.
Buďte na sebe opatrní, dodržujte hygienická doporučení jako je častější mytí a desinfekce rukou, používání roušek ve veřejných vnitřních prostorách atd.
Na obecním úřadě jsou v případě potřeby k vyzvednutí desinfekce.
R. Hakrová /místostarostka/

Výlet turistického klubu – Helfenburg

V neděli 2. srpna pojedeme auty na Helfenburg, sraz v 9:30h

na parkovišti u obce Ostré (značeno jako parkoviště pro hrad)

Čeká nás cca osmikilometrový okruh v okolí zříceniny hradu Helfenburg.
Trasa vede převážně lesními cestami a pěšinami a není vhodná pro kočárky.
Výlet je možné zakončit prohlídkou historického centra města Úštěk. 

Těšíme se na viděnou!

Valná hromada Sokola Nová Ves

Mimořádná valná hromada TJ Sokol Nová Ves z.s.

se uskuteční

v sobotu 29. srpna 2020 od 19 hodin v restauraci na hřišti.

Na programu je volba statutárního a kontrolního orgánu spolku.

Občerstvení zajištěno

Všechny své příznivce zve výbor TJ Sokol Nová Ves

 

QUATRO-TRIATLON

Milí kamarádi,

srdečně vás tímto zveme na čtvrtý ročník našeho týmového závodu – Quatrotriatlonu (Q3A), který se uskuteční v sobotu 29. srpna 2020 v Miřejovicích od 14.00 hodin.

Zároveň jsme se letos rozhodli ještě pro individuální variantu tohoto závodu, která má stejná pravidla a rozsah disciplín. Všechny disciplíny bude absolvovat jeden závodník s podpůrnou skupinou, která mu bude zajištovat nalodění na vodu, připravení kola na stanoviště a odvoz kola ze stanoviště. Všichni závodníci startují najednou. Tento závod se uskuteční také 29. 8. 2020 dopoledne od 10 hodin. Můžete se tedy přihlásit do individuálního nebo týmového závodu nebo samozřejmě do obou 

TRASA ZÁVODU A ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Před zahájením samotného závodu cca kolem 13.00 seznámí ředitel všechny účastníky s přesným popisem trasy dle mapy, která bude označena barevnými fáborkami, stejně jako budou upřesněna a probrána všechna pravidla. Dle níže uvedeného podrobného popisu všech disciplín a map s trasami si můžete celou trať závodu projet nebo proběhnout již nyní.

 1. Jedná se o závod pro legraci a setkání s kamarády, ale zároveň s přesnými pravidly, v duchu fair play a s pochopitelnou touhou po vítězství.

 2. Tým znamená skupina 4 lidí, kde 2 musí být ženského pohlaví a 2 mužského.

 3. Závod začíná postupným startem s intervalem cca 4 minuty v Miřejovicích na úrovni dětského hřiště  přesně ve 14.00. Celý tým (včetně cyklisty a běžce) vyběhne k řece, ke své předem připravené lodi (lodě = kanoe nebo Palava – zajistí si každý sám, popř. osloví organizátora min. 10 dní předem, který se pokusí zajistit). Jakmile se vodáci nalodí a odrazí od břehu (na čemž může spolupracovat celý tým), může cyklista vyrazit na svou pozici pro předání štafety – cca 50m za „plyňákem“ na pravém břehu řeky, kam se dostane přes nový most, k zámku a dále „osovkou“, na kterou je v tomto místě kolmá cestička, která vede přímo na místo určení (viz mapka na konci tohoto dokumentu). Běžec se může vydat na svou pozici rovnou, pozice běžce pro předání štafety je u brány zámku na začátku „osovky“.

 4. Vodáci vyrazí proti proudu řeky k novému mostu, kde na pravé straně ostrova hned za pilířem mostu (tedy na straně řeky, ne kanálu), vystoupí ze svých lodí a seberou svoji štafetu (=své závodní číslo). Přesné místo, kde jsou čísla položena, bude všem ukázáno před zahájením závodu. Se štafetovým číslem pak znovu nastoupí do své lodi a ujíždějí po proudu až k „plyňáku“. Těsně „za plyňákem“, kde začíná po pravé straně řeky kamenný břeh, vystoupí z vody a předají štafetu dalšímu závodníkovi svého týmu – již čekajícímu cyklistovi.

 5. Cyklista si pečlivě schová štafetu a vyráží po trase: od „plyňáku“ z místa předávky zpět cestičkou na „osovku“, kde jede směr Pavilon Marie Terezie. Zde se bude nacházet první kontrolní bod (bude upřesněno), dále jede kolem Sfingy okružní alejí směr Pavilon přátelství, kde nepojede přes první most těsně pod pavilonem, protože jsou na něm schody, ale jede o kus dál, kde jsou dva modré mosty. Přejede tyto 2 modré mosty a vyjede do kopce, který vede do letního kina a zahne doleva přímo k Pavilonu přátelství. (Zde bude druhý kontrolní bod, bude upřesněno před startem závodu). Dále projede areálem letního kina a pokračuje směrem k hlavní (městské) bráně do parku, zahne do parku a hned se dá pod kopečkem doleva a pojede po nejkrajnější cestě vlevo parkem, která ho dovede až ke třetím u pavilonu u kempu – Laudonovu. (Zde bude třetí kontrolní bod). Odtud zbývá už jen poslední úsek a to podle kempu k bráně zámku, kde čeká běžec.

 6. Běžec / koloběžkář ( kategorie 60+ let) si převezme štafetu a běží zpět do Miřejovic po silnici (trasa bude pravděpodobně ještě značena od půl-maratonu, takže vlastně běží po zelených šipkách), tedy od brány zámku zpět ke kempu, dále kolem vodního slalomového kanálu k restauraci U Libuše, přeběhne starý most, hned za mostem zahne doprava a po silnici nebo po chodníku (což je bezpečnější) doběhne nejkratší možnou cestou zpět do Miřejovice, kde je cíl závodu ve stejném místě jako start.

 7. Pozor – do cíle musí tým doběhnout společně – cyklista a vodáci se tedy přidají k běžci, který sprintuje do cíle, „u cedule v Miřejovicích“ a protínají cílovou pásku společně, se slzami v očích, že to zvládli a za bouřlivého potlesku všech přihlížejících a fandících v cílové rovince.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 1. V prostoru dětského hřiště bude zázemí závodu pro posezení a vlastní i společné občerstvení.

 2. Vyhlášení vítězů a předání medailí proběhne rovněž v tomto prostoru, nejpozději do 1 hodiny od proběhnutí vítěze cílovou pásku, ale zároveň po doběhnutí posledního závodníka.

 3. Vzhledem k hlavnímu cíli akce – setkání kamarádů v duchu fair play je během závodu zakázáno: dopovat (povoleny jsou energetické nápoje a jonťák), zkracovat si cestu nebo běžet či jet jinudy, než je popsáno výše a také je zakázáno použít elektrokolo.

 4. Registrace od 13.00 hod. na dětském hřišti v Miřejovicích.

 5. Příprava lodí na břeh řeky mezi 13.00 a 14.00.

 6. Startovné je 50,- Kč na osobu, tedy 200,- Kč na tým. Peníze budou sloužit k zajištění medailí, pohárů a cen pro vítěze. Pokud nějaké peníze zbudou, budou použity na společné občerstvení. Tento drobný symbolický poplatek se bude platit při registraci v hotovosti.

 7. Bezpečnost: každý se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí, buďte proto všichni velmi opatrní, hlavně na vodě a v místech, kde musíte jít / jet / běžet po silnici.

Již nyní se na všechny těšíme! Máte-li tedy zájem se do závodu přihlásit, tak pište na: bartova.hedvika29@gmail.com nebo pošlete sms na telefon: 725 207 190. Stačí napsat počet týmů, můžete si zvolit jméno svého týmu, ale nemusíte nebo upřesnit, že se hlásíte do dopoledního, individuálního závodu. Doporučujeme si předem dle výše uvedených instrukcí trasu projet i proběhnout, abychom si případně vše ještě doladili před startem.

Se srdečným pozdravem

Organizační tým Q3A

 

Láďa – hlavní ředitel závodu
773 630 792
ladahulka@seznam.cz

Pepa – technický ředitel závodu
723 008 921,
burian@mkmirejovice.cz

Hedvika – realizačně organizační podpora
725 207 190,
bartova.hedvika29@gmail.com

P. S. V případě potřeby jakýchkoli dalších otázek týkajících se závodu a jeho organizace se na kohokoli z nás obraťte, nejlépe prostřednictvím mobilu neboť ne všichni z nás čtou denně maily 🙂

 

Fotbalový turnaj

TJ Sokol Nová Ves zve na

Fotbalový turnaj
u příležitosti 80. výročí založení klubu
1940 — 2020

sobota 25. 7.

13.00 hod. Sokol Sazená – Sokol Úžice
15.00 hod. Sokol Nová Ves – Sokol Ledčice

neděle 26. 7.

15.00 hod. 3 – 4. místo
17.00 hod. 1 – 2. místo

Vstupné 60,- Kč

Srdecně zve výbor TJ Sokol Nová Ves

 

Letní bazar

dětského oblečení, bot, hraček, knih a sportu

Nová Ves u Mělníka, sál obecního úřadu č. p. 154

ČTVRTEK 18. června 18 – 21 hodin
PÁTEK 19. června 15 – 18 hodin

Zájemci o prodej kontaktujte Bohdanu Tobiáškovou
tel. 606 735 895
e-mail bohdana.tobiaskova@nova-ves.cz

Přijďte se také podívat na novinky od CHARIVARI CHIC (sukně, čepice, nákrčníky…)

Pronájem nebytových prostor v Nových Ouholicích

Obec Nová Ves

v souladu s ust. Zákona o obcích č.128/2000 Sb. §39 v platném znění

zveřejňuje záměr

obce pronajmout nebytové prostory (prostory sloužící k podnikání) v domě č.p. 43, který je součástí pozemku stp.č. 92 v k.ú. Nové Ouholice, část obce Nové Ouholice, obec Nová Ves, okres Mělník o podlahové ploše 58 m2 – 3 místnosti s WC a skladem za měsíční nájemné minimálně 2.600,-Kč. Obec preferuje pronájem prostor pro účely provozování služeb holičství, kadeřnictví, pedikůry a manikůry nebo jiných podobných služeb pro občany obce.

Další podmínky nájmu jsou uvedeny v návrhu nájemní smlouvy, který je k dispozici na Obecním úřadě Nová Ves.

Nebytové prostory budou pronajaty zájemci, který se zaváže uvést co nejdříve provozovnu služeb do provozu a nabídne alespoň minimální měsíční nájemné a současně splní další podmínky dle tohoto záměru. Obec si v případě zájmu více zájemců vyhrazuje právo v případě více zájemců vyhodnotit potřebnost druhu poskytovaných služeb a přihlédnout k tomu v rozhodování, komu budou prostory pronajaty.

Zájemci podají nabídku formou podepsaného návrhu nájemní smlouvy, v němž vyplní své identifikační údaje (jméno, datum narození, adresu trvalého pobytu, příp. doručovací adresu, IČ, telefon, příp. e-mail, bankovní spojení), částku nabízeného měsíčního nájemného, a smlouvu podepíší.
Nepodepsané smlouvy nebo smlouvy bez vyplněné částky nájemného nebudou považovány za platnou nabídku. Podpisem návrhu nájemní smlouvy ze strany zájemce nevzniká mezi obcí a zájemcem žádný právní vztah ani jakýkoliv závazek ze strany obce se zájemcem nájemní smlouvu uzavřít.

Společně s podepsaným návrhem nájemní smlouvy musí zájemce předložit:

 • kopii dokladu o oprávnění zájemce k výkonu podnikatelské činnosti k naplnění účelu nájmu (provozování hostinské činnosti) – kopii živnostenského oprávnění a kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zájemce zapsán)
 • čestné prohlášení zájemce, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti či podnikáním zájemce nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku a že nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky ani závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění
 • údaje o dosavadní činnosti zájemce související s účelem nájmu (praxe, zkušenosti a reference).

Zájemci podají nabídky (podepsaný návrh nájemní smlouvy a shora uvedené doklady) na Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 154, 277 52, v uzavřené obálce nadepsané „Nabídka na nájem nebytových prostor Nové Ouholice 43“.

Bližší informace lze získat v úřední dny na Obecním úřadě Nová Ves.
Prohlídka nebytových prostor pro zájemce je možná po předchozí dohodě.
Průkaz energetické náročnosti budovy je pro zájemce k nahlédnutí na Obecním úřadě Nová Ves.

Obec informuje zájemce, že podáním nabídky vzniká v souladu s platnými právními předpisy obci Nová Ves (v postavení správce osobních údajů) oprávnění zpracovávat osobní údaje, které uvedl zájemce ve své nabídce, a to za účelem výběru nájemce nebytových prostor uvedených v tomto záměru a jednání o uzavření nájemní smlouvy. Uvedené osobní údaje bude zpracovávat obec prostřednictvím svých zaměstnanců k tomu oprávněných, starosty obce a místostarostky obce a příp. externího zpracovatele určeného k přípravě nájemní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické formě a manuálně, při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování. Osobní údaje obec nepředává dalším subjektům bez právního důvodu. Obec nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

Osobní údaje budou obcí zpracovávány po dobu účinnosti uzavřené nájemní smlouvy se zájemcem a trvání práv a povinností vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy se zájemcem (u zájemce, s nímž bude nájemní smlouva uzavřena), nebo do doby uzavření nájemní smlouvy (u zájemcem, s nímž nájemní smlouva uzavřena nebude). Vzhledem ke skutečnosti, že obec je veřejnoprávním původcem ve smyslu právních předpisů na úseku spisové služby a archivnictví, je povinna při uchovávání dokumentů dodržovat tzv. skartační lhůty (skartační lhůta je doba, během níž musí být dokument uložen u obce, nemůže být zničen), které pro obec vyplývají z jejího vnitřního předpisu (spisového a skartačního řádu); osobní údaje budou proto obcí uchovávány po dobu nutnou k uchování dokumentů, v nichž jsou obsaženy.

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a nerozhodnout o nájmu nebytových prostor.

Pronájem restaurace U hasiče

Obec Nová Ves zveřejňuje záměr

PRONAJMOUT

nebytové prostory (prostory sloužící podnikání – provozování restaurace U hasiče) nacházející se v přízemí (prvním nadzemním podlaží) budovy č.p. 57, která je součástí pozemku stp.č. 81 v k.ú. Nové Ouholice, část obce Staré Ouholice, obec Nová Ves, okres Mělník, včetně vybavení a zařízení nebytových prostor a předzahrádky na pozemku p.č. 560 v k.ú. Nové Ouholice, část obce Staré Ouholice, obec Nová Ves, okres Mělník.

Podlahová plocha nebytových prostor: 185,4 m2

Minimální výše nájemného: 5.550,- Kč měsíčně

Účel nájmu: provozování pohostinství a s tím spojených služeb pro veřejnost

Doba nájmu: od 1.7.2020 (nebo podle dohody) na dobu neurčitou

Další podmínky nájmu jsou uvedeny v návrhu nájemní smlouvy, který je k dispozici na Obecním úřadě Nová Ves.
Nebytové prostory budou pronajaty zájemci, který se zaváže co nejdříve uvést restauraci do provozu a nabídne alespoň minimální měsíční nájemné a současně splní další podmínky dle tohoto záměru.