Štědrodenní setkání u zvoničky 2018

Obec Nová Ves
srdečně zve všechny občany na

Štědrodenní
setkání
u zvoničky

v pondělí 24. prosince od 14 hodin
na novoveské návsi
koledy v podání Vocal bandu Markéty Aptové
čaj, svařák a cukroví
od 15:00 do 16:30 rozdávání Betlémského světla
v kostele ve Vepřku