Úřední dny stočné – červenec

Hana Novotná – smluvní vztahy, stočné, fakturace

úřední dny:

červenec: 16.7. a 30.7.

Vždy v čase od 16:00 do 19:00 osobně na úřadě.

Telefonicky v pracovní dny od 8:00 do 18:00

Tel: 777 012 031, e-mail: hana.novotna@nova-ves.cz

 

Dožínky ve mlýně 27.7.

Obec Nová Ves a rodina Linzerova Vás srdečně zvou na Dožínky ve mlýně, které proběhnou v sobotu 27. července. Přijďte si užít hezké odpoledne s doprovodným programem a občerstvením.

Indiánský rodinný den již v sobotu

Obec Nová Ves Vás zve v sobotu 8.6. od 14.00 hodin na Indiánský rodinný den, který proběhne na fotbalovém hřišti TJ Sokol Nová Ves.

Těšit se můžete na bohatý program i občerstvení.

POZVÁNKA K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby do Evropského parlamentu se budou konat:

– v pátek 7. 6. od 14 do 22 hodin,

– v sobotu 8. 6. od 8 do 14 hodin.

Jako obvykle budou v naší obci tři volební okrsky a tři volební místnosti:

 • Nová Ves (pro občany Nové Vsi) v sále obecního úřadu,
 • Nové Ouholice (pro občany Nových Ouholic a Vepřku) v budově bývalého zdravotního střediska č.p. 43,
 • Staré Ouholice (pro občany Starých Ouholic a Miřejovic) v hospodě U hasiče č. p. 57.

Určitě k volbám přijďte, Vaše účast je velmi důležitá.

Můžeme tak společně prolomit tradičně nízkou volební účast u těchto voleb     a společně tak rozhodnout o tom, kdo nás bude v Bruselu zastupovat. Srdečně vás k nim všechny zvu.

Jak se volí do Evropského parlamentu

Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svoji totožnost a státní občanství. To znamená, že se prokáže občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Pokud volič volí na voličský průkaz, tak je povinen ho po jeho předložení odevzdat volební komisi.

Kroužkování a volební lístky

Každému voliči přijdou do poštovní schránky na adresu jeho trvalého bydliště nejpozději tři dny před volbami volební lístky. Pokud volič zapomene své volební lístky doma, jsou poškozené či chybně označené, nic se neděje. Volič může požádat volební komisi o zcela nové a ta mu je vydá.

Od volební komise volič obdrží také úřední obálku s úředním razítkem, do které za plentou vloží pouze jeden hlasovací lístek s preferovanou kandidující stranou.

Ve volbách do Evropského parlamentu lze využít tzv. preferenční hlasy, nanejvýš dva kandidáty na vybraném hlasovacím lístku. Udělíte je zakroužkováním pořadového čísla u vybraného kandidáta. V případě, že volič zakroužkuje více kandidátů, hlas připadne pouze dané straně, preferenční hlasy se nebudou počítat.

Úřední obálku, ve které je hlasovací lístek vybrané strany s případnými zakroužkovanými až dvěma kandidáty, vhodíte před očima komise do volební urny.

Kdo může volit do Evropského parlamentu

Ve volbách do Evropského parlamentu mohou volit občané České republiky, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku 18 let. Zároveň tento občan nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví a omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Voličem může být také občan jiného členského státu Evropské Unie. Podmínkou ale je, že alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu na území České republiky. Pokud chce hlasovat pro české kandidáty do Evropského parlamentu, musí zažádat o zápis do seznamu voličů. V případě, že hlasoval v předchozích volbách, na seznamu by měl být automaticky. Přesto je doporučeno si zápis zkontrolovat.

Více informací k volbám najdete zde: https://elections.europa.eu/cs/

Lukáš Jansa, starosta

Odečty vodoměrů Vepřek

Odečtů vody pro Vepřek proběhnou v pondělí 20.5. a úterý 21.5.
Prosíme umístit stavy vodoměrů na viditelné místo, případně zaslat SMS na číslo 725 806 895.
 
Děkujeme za spolupráci, vodárny.

Novoveský sekáč 2024 již 8. května

Soutěž Novoveský sekáč ve středu 8. května 🌾
Přijďte ve středu 8. května v 8:30 poměřit svou zručnost při kosení trávy.
Soutěží muži i ženy, nechybí ocenění pro první tři v každé kategorii, občerstvení a parádní atmosféra.
Kdo neseká, fandí!
Zve Spolek seniorů Nová Ves a Maraton klub Miřejovice
 

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic dnes bude!
Pálení čarodějnic, které pořádají fotbalisti v Nové Vsi TJ Sokol Nová Vesa Maraton klub v Miřejovicích Maraton klub Miřejovice o. s., se konat BUDE – v souladu s výstrahou ČHMÚ a doporučeními Středočeského kraje budou ohně menší, s dozorem a se zajištěnou vodou pro případné hašení.
V Miřejovicích začátek v 17 hodin, v Nové Vsi na hřišti od 18 hodin.
 
 
 

Zákaz pálení ve Středočeském kraji

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin.

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen “Nařízení”) vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

HZS Středočeského kraje