Výluka 466, 617, 620, 646 – Nová Ves II/608 překlopení etap od 1.12.2022

Informace k výluce na linkách 466, 617, 620 a 646 (informační vývěska pro cestující) v souvislosti s překlopením etap uzavírky II/608. Od čtvrtka 1.12.2022 dojde k otevření úseku II/608 v obci Nová Ves až po křižovatku s nájezdem na silnici I/16. Nadále zůstane uzavřen úsek II/608 od této křižovatky až do Nových Ouholic (cca do 30.6.2023). Dojde tedy k úpravě vedení linek.

466

Linka 466 bude již po trvalé trase vedena po otevřené části silnice II/608 do Nové Vsi. Mezi Novou Vsí a Veltrusy bude i nadále obousměrně odkloněna po silnicích III/0161 a III/00812 přes Vepřek a Staré Ouholice mimo zastávku „Nová Ves,Nové Ouholice“ (obousměrně), která zůstává pro všechny linky zrušena.

617

Linka 617 bude i nadále vedena obousměrně odklonem trasou II/608 – II/616 – závlek po III/23014 do obce Sazená a zpět – II/616, tedy mimo Novou Ves.

620

Rychlíková linka 620 bude i nadále vedena obousměrně odklonem trasou III/00811 – II/608 – III/0081 – D8 – I/16.

646

Významná změna bude především pro linku 646. Linka již nebude vedena odklonem přes Jeviněves a Spomyšl, ale po své trvalé trase po otevřené části silnice II/608 přes Novou Ves. Dále v úseku mezi Novou Vsí a Veltrusy všemi spoji variantou přes Vepřek a Staré Ouholice.

Výlukové jízdní řády naleznete na stránkách:

https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/

Výluka 466, 617, 620, 646 - Nová Ves II/608 překlopení etap od 1.12.2022

Založe si identitu občana a datovou schránku

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.

Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.

Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

1661_IDENTITA OBČANA

1661_MVCR_Datovka_letak

1661_Datové schránka_2