Úřední dny stočné – květen

Hana Novotná – smluvní vztahy, stočné, fakturace

úřední dny:

březen: 16.5. a 28.5.

Vždy v čase od 16:00 do 19:00

Tel: 777 012 031, e-mail: hana.novotna@nova-ves.cz