Setkání starousedlíků

V minulém vydání zpravodaje jsme vás zvali na setkání „Krajina včera, dnes a zítra pohledem starousedlíků“, které bylo takovou první vlaštovkou našich participativních setkání s veřejností. Cílem podobných akcí má být především naučit se komunikovat složitější témata, získat od obyvatel podněty a informace, ale také ideálně dojít ke vzájemné shodě.

Hlavním motorem, který nás k podobným formátům setkání vede, jsou velké výzvy, které naši obec čekají v budoucnu – zejména projekt vysokorychlostní trati Praha – Drážďany, plánované rozšíření dálnice D8, nebo silnice I/16, stavba obchvatu atd. Minulost nás poučila, že nemůžeme být pasivní a nečinní k tomu, co se kolem nás děje a musíme umět jasně říct, co tu jako obec nechceme, případně za jakých podmínek a kompenzací.

Pomáhá nám s tím Koridor D8 a 2 naši mladí pomocníci Emma a Oliver, kteří procházejí školením základů participace, organizace veřejných setkání a práci s Munipolisem. Navíc mají pro věc velký zápal. Za to jsem moc rád a děkuji jim. Z tohoto setkání, které proběhlo 8.4. 2024 na sále OÚ za hojné účasti starousedlíků, vzešla řada podnětů na to, jak se tu žilo v minulosti. Dostali jsme také zpětnou vazbu na nedostatky tohoto setkání a tipy na zlepšení, což je do budoucna určitě také přínosné.

Myslím, že pak bude vyjednávací pozice obce (starosty) vždy silnější, bude – li mít v ruce konkrétní výstupy od obyvatel a požadovat jejich zohlednění po investorech.

Z tohoto důvodu budou další setkání už mnohem konkrétněji zaměřena na tyto obří dopravní projekty, které se u nás chystají. Stejným způsobem bychom rádi naopak komunikovali i menší projekty, které má v plánu realizovat sama obec – například parkovací stání, budovu bývalé školy apod. Termíny dáme vždy vědět s předstihem.

Vnímám jako dobré znamení, že nejsme lhostejní k tomu, jak bude náš domov v budoucnu vypadat a že se nám pro tento „boj“ daří získávat další a další spojence – obyvatele, kteří se na tom chtějí také podílet

Protokol ze setkání ke stažení zde: 

Protokol_Nova Ves