Výsledky voleb

VÝSLEDKY VOLEB – ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
2 NAŠE VES 3 Sváda Lukáš 36 NK BEZPP 214 13,04 1
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Exner Martin 54 STAN STAN 208 15,16 1
2 NAŠE VES 1 Pánková Martina 46 NK BEZPP 188 11,46 2
3 Společně pro ves 1 Hakrová Renáta Ing. 37 NK BEZPP 186 15,64 1
2 NAŠE VES 2 Prokešová Jana 55 NK BEZPP 184 11,21 3
2 NAŠE VES 4 Jermář Jan 49 NK BEZPP 175 10,67 4
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 Štorek Petr 45 STAN BEZPP 169 12,31 2
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 Vosmíková Eva 61 STAN BEZPP 165 12,02 3
3 Společně pro ves 3 Tobiášková Bohdana Ing. 42 NK BEZPP 155 13,03 2

 

 

 

NÁHRADNÍCI – NEZVOLENÍ

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
2 NAŠE VES 5 Jansa Lukáš 29 NK BEZPP 200 12,19 1
2 NAŠE VES 6 Pappová Dagmar 45 NK BEZPP 165 10,06 2
2 NAŠE VES 7 Verner Pavel 53 NK BEZPP 182 11,09 3
2 NAŠE VES 8 Malenovská Jana 56 NK BEZPP 174 10,6 4
2 NAŠE VES 9 Prokeš Jaromír 55 NK BEZPP 158 9,63 5
3 Společně pro ves 2 Srncová Martina 44 NK BEZPP 143 12,02 1
3 Společně pro ves 4 Letoch Milan 54 NK BEZPP 124 10,42 2
3 Společně pro ves 5 Vykus Jiří 61 NK BEZPP 129 10,84 3
3 Společně pro ves 6 Srnec Pavel Ing. 47 NK BEZPP 134 11,26 4
3 Společně pro ves 7 Burianová Dana 41 NK BEZPP 104 8,74 5
3 Společně pro ves 8 Čermák Martin 36 NK BEZPP 97 8,15 6
3 Společně pro ves 9 Čáp Martin 47 NK BEZPP 117 9,84 7
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 Bučil Pavel 37 STAN BEZPP 136 9,91 1
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 Civín Roman 51 STAN BEZPP 163 11,88 2
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 6 Kloda Jiří 51 STAN BEZPP 155 11,29 3
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 Richtr Vladimír 63 STAN BEZPP 136 9,91 4
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 Reslerová Dana 67 STAN BEZPP 124 9,03 5
4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 Těšitelová Zdena 70 STAN BEZPP 116 8,45 6

VOLBY DO ZASTUPITESTVA

Volby do Zastupitelstva obce Nová Ves se budou konat 5. a 6. října 2018.

Volební místnosti budou otevřené v následujících časech:

  • 5. října od 14:00 do 22:00
  • 6. října od 8:00 do 14:00

Naše obec bude rozdělena do 3 volebních okrsků:

Sídlo volebního okrsku č. 1: Nová Ves 154, sál OÚ (pro voliče z Nové Vsi)

Sídlo volebního okrsku č. 2: Nové Ouholice 43, Dům služeb (pro voliče z Nových Ouholic a Vepřku)

Sídlo volebního okrsku č. 3: Staré Ouholice 57, hospoda U Hasiče (pro voliče ze Starých Ouholic a Miřejovic)

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Dana RESLEROVÁ – odpovědi

odpovědi zaslány 11.9. 13:58

  • Proč jste se rozhodla kandidovat do zastupitelstva?

Chtěla bych přispět k řešení problémů obce.

  • Co se Vám ve vaší obci líbí? Na co může být Nová Ves pyšná?

Množství realizovaných projektů v letech 2015-2018 na zvelebení jednotlivých částí obce, které slouží občanům – ať pro jejich bezpečnost nebo odpočinek.

  • Co se Vám na vaší obci nelíbí? Za co se třeba i stydíte?

Chybějící chodníky pro pěší v Nových Ouholicích a Nové Vsi podél hlavní silnice. Neuspokojivý stav vozovky silnice II/608 i bočních uliček k silnici.

  • Jaký je podle Vás nejtíživější problém Nové Vsi a jak ho chcete řešit?

Vybudování kanalizace pro odvod odpadních vod ve všech částech obce. Chci se podílet na další práci zastupitelstva i v této věci.

  • Na co byste se jako členka zastupitelstva chtěla zaměřit?

Na aktivní spolupráci při projednávání se zastupiteli i občany a na hledání nejlepších řešení úkolů, které bude zastupitelstvo v průběhu volebního období na svých zasedáních projednávat.  Budu prosazovat problematiku, zájmy a potřeby starších a starých občanů.

  • Jaké Vaše zkušenosti by mohly obci prospět?

V produktivním věku jsem získala zkušenosti z civilního práva při denních jednáních, týkajícíh se právních záležitostí. V seniorském věku jsem získala zkušenosti jako jednatelka ve Spolku seniorů Nová Ves.

Zpět na přehled kandidátů