VOLBY DO ZASTUPITESTVA

Volby do Zastupitelstva obce Nová Ves se budou konat 5. a 6. října 2018.

Volební místnosti budou otevřené v následujících časech:

  • 5. října od 14:00 do 22:00
  • 6. října od 8:00 do 14:00

Naše obec bude rozdělena do 3 volebních okrsků:

Sídlo volebního okrsku č. 1: Nová Ves 154, sál OÚ (pro voliče z Nové Vsi)

Sídlo volebního okrsku č. 2: Nové Ouholice 43, Dům služeb (pro voliče z Nových Ouholic a Vepřku)

Sídlo volebního okrsku č. 3: Staré Ouholice 57, hospoda U Hasiče (pro voliče ze Starých Ouholic a Miřejovic)

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.