Kolaudace kanalizace ve Starých Ouholicích

V pondělí 17. června zveme nejen „Staroouholické“ na slavnostní kolaudaci kanalizace.

Pro zájemce bude možnost prohlédnout si technologii.

Začátek akce je v 18 hodin u ČOV.

Občerstvení zajištěno.