Omezení dodávky vody

úterý 15.1. 2019 9:00 – 15:00
Miřejovice, Staré Ouholice

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ DODÁVKV VODY

v souladu s ustanovením § 9 odstavec 5 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích, v platném znění

Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, že z důvodu provozní havárie bude:

přerušena dodávka pitné vody

v termínu:

od:

15.01.2019

od:

9:00

hod.

do:

15.01.2019

do:

15:00

hod.

V oblasti:   Nová Ves (Mělník)

Přehled dotčených odběrných míst je zobrazen na : mapy.svas.cz/udalosti.

ORP: Kralupy nad Vltavou
Hlášenka č.: 00326/2019
část: Miřejovice, Staré Ouholice

Příčina: Servisní práce na vodovodní síti
Náhradní zásobování: Ne

Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a klimatické podmínky
V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napuštění vodovodního řadu a tím k dočasnému obnovení dodávky vody.
Více informací obdržíte na www.svas.cz nebo zákaznické lince SV, a.s. tel. 840 121 121.

Bezplatné zasílání informační SMS o přerušení dodávky pitné vody – zaregistrujte se na zákaznické lince nebo na www.voda-info.cz

Společnost Středočeské vodárny, a.s. se Vám předem omlouvá za způsobené potíže a děkuje za trpělivost.