Oprava povrchu mostu na silnici l/16 mezi kruh. objezdy potrvá od 28. 6. do 16. 10. 2022

Ředitelství silnic a dálnic informuje:  

Stavebnětechnický stav spodní stavby mostu je hodnocen stupněm IV (uspokojivý) a stav nosné konstrukce stupně V (špatný). Hlavním zjištěným nedostatkem je stav elastických mostních závěr. V místě častého přejíždění kol jsou výrazně deformované a v důsledku toho dochází k zatékání na části obou opěr, jejichž beton v místě zatékání degraduje. Rovněž dochází k rozpadu krytu vozovky. Také beton říms povrchově degraduje a těsnění jejich pracovních spár je lokálně nefunkční. Stávající izolace mostu je na konci životnosti a zatékání do mostní konstrukce tak výrazně omezuje další životnost mostní konstrukce. 

Hlavním cílem opravy mostu je kompletní výměna mostního svršku, včetně jeho vybavení a zhotovení nové izolace mostovky. Po odstranění mostního svršku včetně izolace se provedou nezbytné sanační práce (úpravy povrchu) mostovky pro zajištění dostatečné přilnavosti nově prováděné izolace. Kompletně  se vymění odvodňovací trubičky s novými svody pod dolní líc předpjatých nosníků. Budou instalovány nové mostní závěry a kompletně se vymění již zmíněná izolace mostovky. Na mostě budou obnoveny železobetonové monolitické římsy s instalovanými kabelovými chráničkami. Osazeno bude nové zábradlí a položí se nové vozovkové souvrství. Doplněny budou bezpečnostní prvky a dopravní značení. Pracovat se bude i na spodní stavbě mostu včetně jeho křídel, kde po očištění povrchu otryskáním bude provedena sanace zjištěných trhlin. Přibude nové revizní schodiště a opraví se dláždění pod mostem.

Akce potrvá od 28. 6. do 16. 10. 2022.

Oprava mostu je plánovaná za provozu po jeho částech, neboť ho v průměru denně využije 11 000 vozidel s velkým podílem těžké nákladní dopravy. V rámci postupu prací bude docházet k omezením, byť i krátkodobým, na dálnici D8 pod mostem a v jeho blízkosti.

https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Stanoveni-prechodne-upravy-provozu-na-dalnic-(991)?returl=%2FMinisterstvo%2FUredni-deska&fbclid=IwAR2mUdrYxjPGHxkRhCe2iIG4oX6SG79USOsWGDy_t2CLUfCGHkJdpy6czPA