POPLATKY ZA ODPADY A PSY V ROCE 2024

Přehledný seznam všech poplatků, včetně možností plateb je přehledně popsán na webu obce: https://www.nova-ves.cz/poplatky/.

Nálepky musí být na všechny popelnice. Po zaplacení si je můžete vyzvednout na obecním úřadě nebo Vám je na vyžádání e-mailem nebo telefonem po obdržení platby hodíme do schránky. Platba za odpady a psy má být podle vyhlášky uhrazena do konce února. Upozorňuji, že svozová firma od března nebude vyvážet popelnice, které nemají vylepenou nálepku pro aktuální rok!

Svoz odpadů: SAZBA na rok 2024 zůstává stejná jako v loňském roce, tj. 1 200 Kč.

Úhrada a variabilní symbol

Platby lze provést na pokladně Obecního úřadu Nová Ves v úřední dny nebo zasláním na bankovní účet vedený u České spořitelny, číslo účtu: 0460043319/0800.

Variabilní symbol: č.p. vašeho domu + číslice označení vaší části obce.

Označení částí obce: Nová Ves – č. 1, Nové Ouholice – č. 2, Staré Ouholice – č. 3, Vepřek – č. 4, Miřejovice – č. 5.

Příklad: Trvalý pobyt na adrese Nová Ves 154, jako variabilní symbol uvedu: 1541

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, za koho platíte: příjmení + případně pes.

Při platbě na běžný účet uveďte do emailu ou.novaves@centrum.cz, kolik máte popelnic, abyste obdrželi správný počet známek (např. 2x černá, 1x žlutá, 1x hnědá, 1x modrá).

Po přijetí platby Vám známky vhodíme do schránky.

Případné dotazy týkající se plateb za poplatky Vám rádi zodpovíme na e-mailu:lucie.kinlova@nova-ves.cz, tel. 315 765 056.

Lucie Kinlová, úřednice