příspěvek na školní pobytové akce a lyžařské výcviky

Příspěvek na školu v přírodě nebo lyžařský výcvik

I ve školním roce 2022/2023 poskytuje obec příspěvek na školní pobytovou akci (min. 4 noci) či školní lyžařský kurz ve výši 1 000 Kč na dítě.

O příspěvek mohou žádat na obecním úřadě rodiče dětí s trvalým pobytem v obci Nová Ves. Podmínkou je také trvalý pobyt v naší obci alespoň jednoho z rodičů.


Aktuální formulář s žádostí je ke stažení na této adrese:
https://www.nova-ves.cz/…/zadost-o-poskytnuti-dotace…/
nebo si ho můžete vyzvednout na obecním úřadě.


Žádosti podávejte do 30. 9. 2023.