Příspěvek na školu v přírodě nebo lyžařský výcvik 2023/2024

I ve školním roce 2023/2024 poskytuje obec Nová Ves příspěvek na školu v přírodě či školní lyžařský kurz ve výši 1000 Kč na dítě.

O příspěvek mohou žádat na obecním úřadě rodiče dětí s trvalým pobytem v obci Nová Ves. Podmínkou je také trvalý pobyt v naší obci alespoň jednoho z rodičů.

Aktuální formulář žádosti je ke stažení zde nebo si ho můžete vyzvednout na obecním úřadě.

Žádosti podávejte do 30. 6. 2024.

Renáta Hakrová, místostarostka